Szkolenie pt. „Praca oparta na współodpowiedzialności pracowników. Model zarządzania w pracy zdalnej i stacjonarnej”.

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe szkolenie online skierowane do menagerów, dyrektorów oraz  kierowników zespołów pt. „Praca oparta na współodpowiedzialności pracowników. Model zarządzania w pracy zdalnej i stacjonarnej”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27 listopada, 30 listopada i 1 grudnia w godzinach od 8.00 do 12.00 na platformie zoom.

 Program składa się z trzech modułów:

  1. Rola kadry kierowniczej podczas pracy zdalnej
  2. Jak świadomie budować współpracę opartą na wspólnej odpowiedzialności?
  3. Podzielona odpowiedzialność i podstawy do stworzenia samosterujących się zespołów.

Webinarium poprowadzi Julian Dąbrowski reprezentujący Międzynarodową Platformę Szkoleniową Kotapscy Training & Consulting Group , która realizuje program Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Prosimy o zgłaszanie przedstawiciela firmy, który weźmie udział w szkoleniu w terminie do 23  listopada br. wraz z jego adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl Grupa szkoleniowa może liczyć 15 osób,  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednakże ze względu na wysokie koszty, w przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczną informację, ponieważ mamy wiele osób chętnych.

W przypadku większego zainteresowania rozważymy możliwość zorganizowania dodatkowej sesji.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały oraz instrukcję włączenia się  w webinarium.