Tarcza Finansowa PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

15 stycznia po północy uruchomiona zostanie możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii. Strumień finansowego wsparcia Tarczy 2.0 obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową PFR dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umorzenie subwencji dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, a ich łączna wartości to ok. 35 mld zł.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki.

Podobnie jak w pierwszej Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, wsparcie będzie udzielane szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych. Przewidziana pula subwencji dla Mikrofirm wynosi 6,5 mld zł, tak jak dla sektora MŚP, gdzie kwota wsparcia to również 6,5 mld zł. Dodatkowo najbardziej poszkodowane branże mają możliwość umorzenia pełnej kwoty subwencji uzyskanej z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Szacowana kwota umorzenia wyniesie ok. 7 mld zł. W rezultacie Mikrofirmy oraz MŚP, zakwalifikowane to Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 2.0, mogą otrzymać łącznie 20 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm

Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 miliardów zł, która oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej.

Zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu:
  • znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy
  • zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej
  • większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju S.A.