TEORIA NA UCZELNI, PRAKTYKA W KGHM

Kolejne ważne porozumienie między KGHM Polska Miedź S.A. a Uczelnią Jana Wyżykowskiego podpisane. Dotyczy ono kształcenia studentów na kierunku Górnictwo i geologia.

Nauczanie dualne zakłada realizowanie przedmiotów specjalnych przy bezpośrednim udziale przedsiębiorstwa, z którym jest podpisana umowa. To oznacza, że studenci górniczego kierunku UJW o specjalnościach: Techniki eksploatacji złóż, Maszyny i urządzenia górnicze oraz Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż będą mieli możliwość m.in.  odbywania staży, a także praktyk w rzeczywistych realiach przemysłu w zakładach należących do miedziowego holdingu.
To pierwsze w historii Uczelni tego typu porozumienie dotyczące kształcenia dualnego – powiedział dr Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego – Umowa ta w stu procentach realizuje założenie ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, a to stawia nas na najwyższym poziomie – podkreśla Rektor UJW. – Od dziś będziemy mówić, że wspólnie z KGHM prowadzimy studia. To oznacza wspólne kształtowanie sylwetki absolwenta, to kim ma być przyszły inżynier. Wspólnie ustalamy program studiów oraz kadrę. Dodajmy, że na górniczych kierunkach wykładowcy to większości doświadczeni praktycy, wieloletni współpracownicy miedziowej spółki. To gwarantuje studentom zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest bardzo blisko zlokalizowana naszych oddziałów, można powiedzieć, że na terenie KGHM– przyznał podczas spotkania Radosław Stach, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji w KGHM Polska Miedź S.A. –Wielu naszych pracowników to absolwenci albo jej studenci.  Kształcenie dualne i współpraca między KGHM a uczelnią to dobre połączenie wiedzy i doświadczenia. Dzisiejsze porozumienie to kolejny krok. Wierzę, że będzie on zarówno dobry dla miedziowej spółki jak i dla uczelni.
Spółka, zapewni dyplomantom pełne wsparcie w zakresie przeprowadzania badań czy opracowywania tematów przy realizacji prac dyplomowych, (naukowych). Przyszli inżynierowie po zakończeniu nauki otrzymają nie tylko dyplom, lecz także konkretny wpis w CV, który zyska na dodatkowej wartości dzięki certyfikatowi KGHM. Porozumienie przewiduje także realizowanie programów stypendialnych dla najlepszych studentów i absolwentów UJW, jako inwestycję na rzecz tworzenia zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników KGHM.
Bardzo się cieszę, że w naturalny sposób materializuje się wizja Uczelni Jana Wyżykowskiego jako pierwotna potrzeba nie tylko pogłębiania wiedzy, ale przede wszystkim dostarczy ona pracodawcom z naszego regionu wysoko wykwalifikowanych pracowników – uważa Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic.
Warto podkreślić, że na rzecz porozumienia pracowało grono ludzi zarówno z KGHM jak i naszej uczelni. Wsparcie okazał także minister Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera. Umowa o kształceniu dualnym została zawarta w siedzibie KGHM w Sali Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Dokument podpisali: Radosław Stach, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji w KGHM Polska Miedź S.A., Katarzyna Kreczmańska – Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych oraz dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW.i uczelni.

Tekst i zdjęcia: Uczelnia Jana Wyżykowskiego