TRANSAKCJE GOTÓWKOWE POD SPECJALNYM NADZOREM

Przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą dostatecznie wiele na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy. Tymczasem przepisy regulującej to zagadnienie ustawy obowiązują szeroką grupę firm, nie tylko instytucje finansowe. Każda transakcja gotówkowa o wartości równej lub wyższej 10 tys. euro powinna być prowadzona z zachowaniem określonych procedur.

Proceder wprowadzania do legalnego obiegu pieniędzy pochodzących z przestępstw, czyli prania pieniędzy jest coraz częstszym zjawiskiem. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych może dotyczyć, w zależności od państwa, od 2 do 5% PKB. Szacuje się, że w Polsce to wielkość rzędu miliardów złotych. To problem nie tylko prawny czy fiskalny, ale może stanowić także zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. Środki, które tak trafiają na regularny rynek, mogą bowiem służyć do finansowania terroryzmu.

Dlatego właśnie od wielu lat podejmowane są rozwiązania, które mają takim działaniom przeciwdziałać. Od dnia 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta wdrożona została do polskiego porządku prawnego na mocy V dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2015 r. (tzw. Dyrektywa V AML).

Z chwilą wejścia w życie ustawy Anti Money Laundering ustawodawca rozszerzył krąg podmiotów obowiązanych do wdrożenia wewnętrznej procedury przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z zapisami art. 2 komentowanej ustawy do grona instytucji obowiązanych obecnie zalicza się: spółki prawa handlowego, osoby prawne, przedsiębiorców składających deklaracje PIT, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, kasyna, punkty gier hazardowych, domy aukcyjne, galerie sztuki, biura podróży, sklepy, restauracje. Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego. Zdaniem ekspertów, każda organizacja, która prowadzi transakcje gotówkowe na dużą skalę, powinna przykładać szczególną uwagę do sprawdzania ich legalności i stosowania odpowiednich procedur.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na określone instytucje szereg obowiązków. Jednym z nich jest wymóg dokonywania identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszący się do profilu działalności danej instytucji obowiązanej, Należy przy tym uwzględniać czynniki ryzyka dotyczące klienta, państw lub obszarów geograficznych działania, rodzaje oferowanych produktów, usługi, transakcje lub kanały dostaw.

Związek Pracodawców Polska Miedź wraz z firmą członkowską Lekcje Online przeprowadził szkolenie „PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z V DYREKTYWY AML”. Znakomici eksperci adw. dr Bartosz Szymków oraz dr Monika Sieklicka z Kancelarii Adwokackiej BMS bardzo szczegółowo wytłumaczyli wszystkie obowiązki, jakie na przedsiębiorców nakłada ustawa, wyjaśnili wiele niejasności ustawy i udzielili cennych wskazówek, jak zapisy ustawy stosować w praktyce.

Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z praniem pieniędzy tak, żeby pracownicy firmy byli w stanie rozpoznać podmioty lub transakcje podejrzane i wiedzieli, jak zachować się w sytuacji wzbudzającej wątpliwości.