TRZYMAMY RĘKĘ NA PULSIE

Pandemia Covid-19 zmieniła nasz sposób pracy, wiele działań prowadzimy on-line. Zapewniamy jednak, że dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać firmom członkowskim maksymalną ilość przydatnej wiedzy z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem biznesu.

– Tęsknimy za spotkaniami twarzą w twarz, bezpośrednimi rozmowami, szkoleniem prowadzonym bez elektronicznych pośredników. Po prostu tęsknimy za Wami. Ale nie zasypujemy gruszek w popiele, intensywnie pracujemy, rozwijamy kolejne projekty, dyskutujemy o ważnych sprawach. Staramy się pomóc Wam, jak tylko to jest możliwe- deklaruje Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

LEGISLACJA

Trzymamy rękę na pulsie we wszelkich istotnych kwestiach prawnych. Przeprowadzamy konsultacje, przedstawiamy opinie i regularnie, w każdy piątek, informujemy naszych pracodawców, zarówno o projektach jak i już opublikowanych aktach w ramach monitoringu legislacji polskiej i europejskiej. Wiemy jak łatwo jest zagubić się w gąszczu zmieniających się przepisów, dlatego aktywnie wspieramy przedsiębiorców w tym zakresie – podkreśla Alicja Kudłak, radca prawny, dyrektor biura Związku Pracodawców Polska Miedź.

W ciągu roku eksperci Związku zajmują się dziesiątkami aktów prawnych. Tylko w listopadzie przeprowadziliśmy konsultacje czterech projektów ustaw i osiemnastu projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

Dla przykładu: na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związek Pracodawców Polska Miedź przygotował stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (numer z wykazu prac legislacyjnych MZ 1028), które zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/uwagi-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-dopuszczalnych-stezen-i-natezen-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia-wydzielanych-przez-materialy-budowlane-urzad/

Więcej informacji o działaniach w zakresie legislacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.

AKADEMIA MEDIACJI

Mediacje to najlepszy, najszybszy i najmniej kosztowny sposób rozwiązywania sporów, nie tylko gospodarczych. Dzięki zaangażowaniu obiektywnego, odpowiednio przygotowanego mediatora, wiele konfliktów udaje się rozstrzygnąć podczas negocjacji, bez potrzeby oddawania sprawy do sądu. Ponieważ mediacje stają się coraz popularniejsze, to coraz więcej potrzebnych jest mediatorów. Może to być szansa na zupełnie nową drogę zawodową. Związek Pracodawców Polska Miedź prowadzi Akademię Mediacji. Podczas specjalistycznego szkolenia ,,Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.” dr Grzegorz Frączek, mediator, radca prawny, wykładowca akademicki, ekspert z wieloletnim doświadczeniem przekaże uczestnikom wiedzę teoretyczną gwarantującą prawidłowy przebieg mediacji. Natomiast warsztaty praktyczne pozwolą na nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z), a także rozpoczęcie procedury wpisu na listy stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych oraz na listę stałych mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR. Szkolenie przebiega zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Życzymy powodzenia przyszłym Mediatorom.

PROGRAM MENTORINGOWY

Już za momencik, już za chwileczkę rozpocznie się IV edycja Programu Mentoringowego! W trzech poprzednich odsłonach z wiedzy i doświadczenia naszych Mentorów skorzystało aż 55 Mentorowanych. Do 15 grudnia mogą się zgłaszać chętni zarówno do roli Mentora, jak i Mentees. Mentorami w naszym programie są doświadczeni menadżerowie wyższego szczebla chętni do wspierania ambitnych profesjonalistów w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Pracują pro bono. Udział w programie i warsztatach jest bezpłatny. Przewidujemy sześć spotkań indywidualnych z Mentorem oraz cztery warsztaty (dwa wspólne dla Mentorów i Mentees i dwa w osobnych grupach).

Program będzie trwał od stycznia do czerwca 2021 r.

Już się cieszymy na inspirujące spotkania.

KONFERENCJE, SZKOLENIA, WARSZATY, SEMINARIA

Nie zwalniamy tempa! W listopadzie odbyły się m.in.

  • Konferencja „ZIELONE ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (FOTOWOLTAIKA)” pod Honorowym Patronatem Ministra IRENEUSZA ZYSKI, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.
  • szkolenie „EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA” prowadzone przez Elżbietę Dunaj,
  • seminarium „OPTYMALIZACJA KOSZTÓW BHP POPRZEZ OUTSOURCING BHP”, organizowane wspólnie z Impel Delivery Sp. z o.o.
  • dwudniowe warsztaty „7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA” prowadzone przez Jerzego Piekarskiego z FranklinCovey Group
  • Szkolenie „FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW” prowadzone przez profesora Bartłomieja Nitę
  • trzydniowe, niezwykle aktualne i potrzebne szkolenie „PRACA OPARTA NA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW. MODEL ZARZĄDZANIA W PRACY ZDALNEJ I STACJONARNEJ” prowadzone przez ekspertów MPS Training&Consulting Group.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.

BAZA USŁUG CZŁONKOWSKICH

Wspierajmy się wzajemnie, korzystajmy ze swoich usług. Prosimy, przesyłajcie swoje oferty a my je opublikujemy na stronie internetowej i zachęcimy naszych członków do korzystania z nich. W naszej bazie usług członkowskich znajdziecie oferty szkoleń, różnego rodzaju produkcji, wypoczynku, a nawet pysznej kuchni. Sprawdzajcie, zamawiajcie, pomagajmy sobie, zwłaszcza w tych trudnych czasach.

baza usług firm członkowskich

Wszystkie nasze działania mają bardzo wysoką ocenę uczestników. Bardzo nas to cieszy i motywuje do kolejnych projektów. Aktualne informacje znajdziecie na stronie internetowej i naszych profilach na FB, LinkedIn, Twitter