Umiejętności i Kariera Jutra – największy w Polsce program szkoleniowo-stażowy dla młodych ludzi

NASK we współpracy z partnerami edukacyjnymi Google i Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz we współpracy z Centrum GovTech, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotrem Mazurkiem oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, ogłaszają największy w Polsce, bezpłatny program szkoleniowo-stażowy z obszaru kompetencji cyfrowych w innowacyjnej formule dzięki międzysektorowej współpracy przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, naukowego i biznesowego. 8000 młodych osób otrzyma możliwość ukończenia szkoleń przygotowanych przez ekspertów marketingu internetowego. Następnie aż 1200 wybranych uczestników szkoleń otrzyma płatny staż w polskich MŚP. Program kierowany jest także do uchodźców przybywających do Polski, którzy dzięki specjalnie przygotowanej ścieżce w języku ukraińskim będą mogli zdobyć nowy zawód.

Kariera Jutra – staże z przyszłością

Odpowiedzią na te zapotrzebowania jest program stażowy Kariera Jutra, który prowadzi Państwowy Instytut NASK, lider w dziedzinie cyfryzacji. Jednym z obszarów działalności NASK jest wspieranie rozwoju ekspertów cyfryzacji, zapewnienie im warunków do poszerzania wiedzy,  prowadzenia badań, rozwijania ścieżki kariery. NASK jest łącznikiem między etapem edukacji, szkoleń a zdobywaniem doświadczenia zawodowego uczestników programu, stażami.

Osoby, które ukończą program szkoleniowy przygotowany przez Google i SGH, zyskają także możliwość ubiegania się o jeden z 1200 płatnych staży w obszarze transformacji cyfrowej w polskich MŚP. W ten sposób z jednej strony młodzi ludzie zyskają szansę na rozwój nabytych kompetencji w praktyce oraz rozwój kariery, z drugiej zaś rodzime organizacje otrzymają potrzebne wsparcie w lepszym dostosowaniu się do współczesnego, bardziej cyfrowego świata.

Jednym z kluczowych zadań sektora publicznego jest wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. Do programu Poland. Business Harbour, skierowanego do ekspertów IT zainteresowanych pracą w naszym kraju, dołącza teraz nowy program budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych u młodych ludzi mieszkających w Polsce. Będzie to również inwestycja w rozwój kompetencji obywateli z innych krajów naszego regionu. udział młodych osób z Ukrainy w stażach umożliwi im znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia w Polsce i mamy nadzieje, że kiedyś przyczyni się również do budowy lepszej pozycji ukraińskich firm w okresie odbudowy gospodarki – mówi Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Centrum GovTech.

“Studia” z wiedzy praktycznej

Program szkoleniowy Umiejętności Jutra wystartuje w kwietniu i potrwa do połowy lipca, a swoim charakterem przypominać będzie skondensowany program studiów podyplomowych, jednak skupiony w całości na wiedzy praktycznej. Dzięki temu, uczestnicy w krótkim czasie otrzymają niezbędne umiejętności do rozwoju kariery. Co więcej, program został ułożony w taki sposób, aby jego absolwenci byli gotowi do wprowadzania realnych zmian w firmach.

Na program Umiejętności Jutra składa się:

 • 50 godzin materiałów szkoleniowych
 • Ponad 20 interaktywnych webinarów
 • Dostęp do ponad 30 trenerów (ekspertów Google, SGH oraz praktyków rynkowych)
 • Dostęp do aktywnej społeczności uczestników i trenerów
  Uczestnicy i uczestniczki poznają szczegółowo sześć obszarów tematycznych:
 • Podstawy zarządzania i biznesu
 • Podstawy marketingu internetowego
 • Wykorzystanie danych w optymalizacji biznesu
 • Performance marketing w praktyce
 • Technologiczne aspekty prowadzenia biznesu w sieci
 • Narzędzia chmurowe w biznesie i marketingu

W ramach programu pokazane i omówione zostanie szerokie spektrum narzędzi wykorzystywanych do transformacji cyfrowej i marketingu internetowego, w tym ponad 12 polskich rozwiązań. Szkolenie zawierać będzie także moduł dotyczący etycznego oraz inkluzywnego działania i projektowania w internecie.

W załączeniu znajduje się informacja prasowa NASK.

Więcej na temat programu: https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/4949,Rusza-najwiekszy-w-Polsce-program-szkoleniowo-stazowy-dla-mlodych-ludzi-Umiejetn.html

Projekt pn. „Kariera Jutra” realizowany jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne.

 

Więcej na temat projektu Kariera Jutra: https://www.nask.pl/pl/projekty-dofinansowane/projekty-ue/4881,Kariera-Jutra.html

Źródło: NASK