Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektów: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwa maszynisty (numer z wykazu 181) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty (numer z wykazu 219).

Szanowny Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektów: rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwa maszynisty (numer z wykazu 181) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty (numer z wykazu 219).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu wskazanych powyżej projektów aktów prawnych, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków

Prezes Zarządu

Związku Pracodawców

Polska Miedź