Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC101).

Szanowna Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam dodatkowe uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC101).

Mając na względzie wagę i znaczenie projektowanej materii dla polskiego porządku prawnego oraz jej wpływ na sytuację pracodawców i przedsiębiorców, pracodawcy zrzeszeni w naszej organizacji kontynuują analizy ww. projektu ustawy. Pismem z dnia 15.07.2022 roku (ZPPM/37S/VII/2022) ) Związek Pracodawców Polska Miedź przekazywał uwagi w tej materii, jednakże na skutek dalszych szczegółowych badań projektu ujawniły się kolejne zagadnienia wymagające przeanalizowania.  W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie dodatkowych uwag.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku

Beata Staszków

Prezes Zarządu

Związku Pracodawców Polska Miedź