Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy: znak sprawy DPG-I.431.2.2022

Szanowny Pan

Marcin Warchoł

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UC 123 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu wskazanego powyżej projektu aktu prawnego na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź