VII edycja programu mentoringowego

Z przyjemnością informujemy, że Związek Pracodawców Polska Miedź uruchamia  VII edycję Programu Mentoringowego dla pracodawców i pracowników firm zrzeszonych w naszej organizacji. 

Celem tego projektu jest wspieranie ambitnych osób w świadomym kształtowaniu swojej drogi zawodowej oraz budowaniu samoświadomości. 

Poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami programu, chcemy wspierać transfer wiedzy oraz pomagać w rozwijaniu pełni ich potencjału. Firmy, które biorą udział w programie, odnoszą wymierne korzyści. Rozwijają nowe umiejętności pracowników i pobudzają ich motywację.

W dotychczasowych edycjach naszego programu z wiedzy i doświadczenia naszych mentorów skorzystało 111 mentees, czyli osób rozwijających swoje kompetencje pod okiem zaproszonych ekspertów.

Mentorami w naszym programie są doświadczeni menadżerowie wyższego szczebla, którzy pro-bono wspierają ambitnych profesjonalistów w ich rozwoju zawodowym i osobistym.

Udział w programie i warsztatach jest bezpłatny. Przewidujemy sześć spotkań indywidualnych z Mentorem oraz cztery warsztaty (dwa wspólne dla mentorów i Mentees oraz dwa w osobnych grupach). Ponadto dla mentees oferujemy spotkanie coachingowe z ekspertem.

Program będzie trwał od  grudnia 2023 r. do czerwca  2024 r.,

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pracodawcy.pl w zakładce „Program Mentoringowy” – http://pracodawcy.pl/program-mentoringowy/

Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w programie jako Mentor, proszę się zapisać, wykorzystując ten link: https://pracodawcy.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-mentora/

 Uprzejmie proszę o zachęcenie ambitnych i dobrze rokujących pracowników w Państwa firmie do skorzystania z naszego programu w charakterze Mentees.

Do zapisów Mentees proszę wykorzystać ten link: https://pracodawcy.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-mentee/

 W listopadzie br. planujemy konferencję podsumowującą VI edycję i rozpoczynającą VII edycję, podczas której przedstawimy statystyki i założenia programu, a także poprosimy uczestników wcześniejszych edycji o podzielenie się swoimi doświadczeniami.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji, prosimy o kontakt na adres: mentoring@pracodawcy.pl lub telefonicznie 76 8478585.