VIII Turniej Tenisowy ZPPM Employers Cup 2017

zapraszamy na

VIII Deblowy Turniej Tenisowy ZPPM Employers Cup 2017 o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź

Turniej odbędzie się dnia 20 maja 2017 r. w Lubinie – Korty MPWiK przy ul. Baczynowej 1

W turnieju mogą startować pracownicy KGHM i podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź oraz emeryci z podmiotów członkowskich, którzy nie byli klasyfikowani na seniorskich listach zawodniczych macierzystych związków tenisowych w ciągu ostatnich 10 lat oraz nie są trenerami lub instruktorami.

Turniej ma otwartą formułę, jest rozgrywany według zasad zawartych w regulaminie dostępnym w biurze kortów i na stronie internetowej  www.pracodawcy.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 16 maja 2017r. telefonicznie, drogą elektroniczną lub do biura kortów.

Kontakt:

sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl; tel.76 8478585 lub 76 8478586

Wyrażamy nadzieję, że uczciwe sportowe współzawodnictwo w gronie przyjaciół, których łączy piękna wspólna pasja i wzajemny szacunek, spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 
 Sponsorzy:
pzu mbank
BMW