Warsztat online pt. „Płace w Nowym Ładzie – zmiany i ich zastosowanie w praktyce”

Serdecznie zapraszamy do udziału w praktycznym warsztacie online pt. „Płace w Nowym Ładzie – zmiany i ich zastosowanie w praktyce”, który odbędzie się 27 października 2022 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 na platformie clickmeeting.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Zmiany przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają wpływ na naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy
  • Wybrane zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od 01.01.2022r.
  • Wybrane zmiany w przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w 2022r.
  • Warsztaty praktyczne

Szkolenie poprowadzi praktyk:

Magdalena Lipowska prawnik, specjalista prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace. Od blisko 20 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla pracowników i pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Udziela porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Posiada szeroką wiedzę nt. zagadnień kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych połączoną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu do 25 października  br. na adres szkolenia@pracodawcy.pl

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program szkolenia, w przeddzień warsztatu uczestnicy otrzymają link.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.