Webinar on Innovative solutions for sustainable mineral exploration – 30 września 2021

Partnerstwo UE-Ameryka Łacińska w zakresie surowców (EU-Latin America Partnership on Raw Materials) w powiązaniu z Mineral Development Network Platform (MNDP) organizuje webinarium: Innovative solutions for sustainable mineral exploration (Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego poszukiwania surowców), który odbędzie się w dniu 30 września 2021, w godz. 16:00 – 17:30 (czasu środkowoeuropejskiego).

W UE i Ameryce Łacińskiej poszukiwanie minerałów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznych dostaw surowców. Prace eksploracyjne i geologiczne muszą jednak odpowiadać lokalnym warunkom i międzynarodowym trendom. Niezbędne są innowacyjne rozwiązania i praktyki, aby zapewnić dostęp do surowców dla celów wydobywczych o komercyjnie opłacalnych zawartościach. Surowce mogą być wydobywane zgodnie z normami społecznymi i środowiskowymi. To ukierunkowane na biznes seminarium internetowe ma na celu zaprezentowanie przykładów innowacji w dziedzinie poszukiwania minerałów, ponieważ jest to warunek niezbędny integracji zrównoważonych łańcuchów wartości surowców między UE a Ameryką Łacińską.

Rejestracja zakończy się w poniedziałek, 27 września o godzinie 17:00. Webinarium jest bezpłatne

To webinarium jest częścią serii organizowanej w celu promowania zrównoważonego i odpowiedzialnego wydobycia dla osiągnięcia sprawiedliwej, ekologicznej i neutralnej dla klimatu gospodarki. W spotkaniu wezmą udział eksperci z UE i Ameryki Łacińskiej, którzy podzielą się swoimi analizami i najlepszymi praktykami dotyczącymi wskazanych powyżej tematów. W ten sposób członkowie MDNP uzyskają wgląd w prace prowadzone w obu regionach w zakresie budowania zrównoważonych i odpornych łańcuchów wartości surowców mineralnych.

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie: https://www.mineralplatform.eu/events/webinars

W załączeniu znajduje się program seminarium.

Źródło: EU-Latin America Partnership on Raw Materials, Mineral Development Network Platform