„Wynalazek pracowniczy – prawo własności intelektualnej” 13.04.2022 – Webinar clickmeering – Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0

Związek Pracodawców Polska Miedź oraz partner merytoryczny
Krej&Gajowczyk Legal Partners Kancelaria Radców Prawnych

zapraszają na seminarium online

„Wynalazek pracowniczy – prawo własności intelektualnej”,

w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0,

które odbędzie się 13 kwietnia 2022 r.  w godzinach od 10.00 do 11.30 na platformie clickmeeting.

Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.
System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia:

– Zjawisko wynalazczości pracowniczej;

– Terytorialny zakres stosowania regulacji o wynalazku pracowniczym;

– Twórca i współtwórca wynalazku;

– Prawo do patentu;

– Prawo do korzystania z wynalazku dokonanego przy pomocy przedsiębiorcy;

– Strony stosunku pracy;

– Zamawiający;

– Przedsiębiorca;

– Kategorie wynalazków pracowniczych;

– Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku pracowniczego;

– Podsumowanie.

Webinarium poprowadzi dr Natalia Krej radca prawny, reprezentująca Kancelarię Radców Prawnych Krej Gajowczyk Legal Partners z Wrocławia.

W przypadku zagadnień, które szczególnie Państwa interesują, a nie znalazły się w programie szkolenia, prosimy o przesłanie ich na adres: szkop@pracodawcy.pl w terminie do 11 kwietnia 2022 r.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 12 kwietnia 2022 do g.12:00 poprzez formularz.

Link do formularza: https://forms.gle/YBdbJ3sEHL6ezUQYA

Udział jest bezpłatny.

Szkolenie będące efektem dyskusji oraz tematów zgłoszonych podczas spotkania Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0.