Wspólne dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska – ocena (dyrektywa INSPIRE)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Infrastruktury informacji przestrzennej w UE – dane geoprzestrzenne dotyczące środowiska (Dyrektywa INSPIRE 2007/2/EC).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 19 października 2020 r.

Dyrektywa INSPIRE powołała do życia internetowy portal umożliwiający organom publicznym w Europie wymianę danych geoprzestrzennych dotyczących środowiska. Obejmuje to wspólne standardy w zakresie gromadzenia danych na temat np. wód podziemnych, sieci transportowych, użytkowania gruntów czy temperatury powietrza. Ocena funkcjonowania dyrektywy będzie dotyczyć tego, czy jest ona:

  • skuteczna i efektywna pod względem ochrony środowiska
  • w dalszym ciągu przydatna dla zainteresowanych stron
  • zgodna z innymi przepisami UE, w szczególności z nową inicjatywą w zakresie przestrzeni danych dotyczących Zielonego Ładu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się plan oceny skutków regulacji.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive
Źródło: Komisja Europejska