Współpraca KGHM Polska Miedź SA z MCKK Sp. z o.o.

 KGHM wesprze Zespół Szkół MCKK w Lubinie – podpisanie listu intencyjnego
Zespół Szkół MCKK w Lubinie, jako kolejna bezpłatna, publiczna szkoła dla młodzieży, dołączyła do projektu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Trójstronny list intencyjny w tej sprawie został podpisany w dniu 25 czerwca 2018 r. przez Rafała Pawełczaka – Prezesa KGHM Polska Miedź S.A., Monikę Gazdę – Wiceprezes MCKK sp. z o. o. oraz Lucynę Kubis – Dyrektor Zespołu Szkół MCKK.
Projekt zakłada stałą współpracę Szkoły i jej Patrona – KGHM Polska Miedź S.A.- na rzecz podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkoła, wspólnie z Patronem, będzie realizowała działania w obszarze doskonalenia programów nauczania, rozszerzenia zakresu i form kształcenia zawodowego w zakładach górniczych, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz motywowania uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce. Dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu m.in. wyróżniający się uczniowie Zespołu MCKK zdobędą stypendia fundowane przez Polską Miedź.
Zespół Szkół MCKK kształcąc zawodowo wykorzystuje unikalną infrastrukturę własnego Poligonu Szkoleniowego – maszyny górnicze, symulatory, wyrobisko szkoleniowe, pracownie: hydrauliki siłowej, pneumatyki, elektrotechniki i inne pomoce dydaktyczne, by kształcić praktycznie i nowocześnie – zgodnie z potrzebami Polskiej Miedzi. Sprzęt
i doświadczenie służące na co dzień kształceniu praktycznemu kadr zatrudnionych już
w KGHM Polska Miedź S.A. zostaną wykorzystane także dla edukacji młodzieży
w bezpłatnych, publicznych szkołach dla młodzieży, prowadzonych przez MCKK.
Obejmując patronatem klasy Zespołu Szkół MCKK, KGHM Polska Miedź S.A. będzie mieć realny wpływ na kształcenie swoich przyszłych pracowników. Dla Zespołu szkół MCKK jest to zarówno wyróżnienie, jak i zobowiązanie do ciągłego podnoszenia jakości nauczania.
Lubin, 28.06.2018 r.