Seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców”

Związek Pracodawców Polska Miedź serdecznie zaprasza do udziału w seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców” (Polish Contribution to the EU Raw Materials Initiative), które odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 roku w Brukseli, w Marivaux Hotel & Seminar Centre (Boulevard Adolphe Maxlaan 98 B-1000 Brussels) w godzinach 13:00-17:30. Spotkanie ma status wydarzenia satelickiego w ramach Raw Materials Week 2017.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Czytaj dalej

Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna (aktualizacja)

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 14-15 września 2017 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej, (ul. Wawrzyńca 15).

Organizatorem Konferencji jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, z którym Związek współpracuje od wielu lat.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach
i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyć będzie gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym, tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast.

W drugim dniu dyskusja dotyczyć będzie gospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi.

Zgłoszenie http://konferencja-pan.pl/rejestracja/ program http://konferencja-pan.pl/program/ oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji: http://konferencja-pan.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Źródło: http://konferencja-pan.pl/

Drones, Autonomous Systems for Exploration and Mining – konferencja i warsztaty

W dniach 14-15 września 2017 r. w Espoo (Finlandia) odbędzie się międzynarodowa konferencja i warsztaty: Brokerage event and Workshop on Drones, Autonomous Systems for Exploration and Mining.

Organizatorem przedsięwzięcia jest EIT RawMaterials wraz z partnerami branżowymi. Miejsce spotkania: Geological Survey of Finland (GTK) – Betonimiehenkuja 4, Espoo, 02150 Finland

Spotkanie obejmuje warsztaty na temat techniki i technologii w przemyśle wydobywczym, inne tematy: automatyka i robotyka, zaawansowane materiały, czujniki, rozwiązania cyfrowe, magazynowanie energii – zastosowanie w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, pracach poszukiwawczych, badaniach geologicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale rejestracja jest obowiązkowa pod linkiem https://www.lyyti.fi/reg/EITRM_Drones_Robotics .

Więcej informacji: http://mailchi.mp/b1ec59e018c1/eit-drone-event-2017?e=8ce5c6cd13

Źródło: https://eitrawmaterials.eu/events/drones/

“Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”- Międzynarodowa Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pn. “Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 14-15 września 2017 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej
(ul. Wawrzyńca 15).
Organizatorem Konferencji jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, z którym Związek współpracuje od wielu lat.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyć będzie gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym, tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast. W drugim dniu dyskusja dotyczyć będzie gospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi.

Prosimy o przesyłanie propozycji tytułów i streszczeń (objętość około 200 słów), na podstawie których nastąpi  ich  klasyfikacja  do  sesji wykładowej lub posterowej.
Ważne terminy: Nadsyłanie streszczenia: 30.06.2017 r., Kwalifikacja referatów: 15.07.2017 r., Nadsyłanie pełnych tekstów referatów: 10.09.2017 r.
Referaty będą drukowane w publikacjach pokonferencyjnych – wydawnictwo książkowe (4 pkt) . Wybrane referaty mogą być rekomendowane do publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie publiczne” (14 pkt), „Rudy i metale nieżelazne” (8 pkt), „Acta Innovations (8 pkt).

Zgłoszenie oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: http://konferencja-pan.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

IX Europejski Kongres Gospodarczy – Katowice 10-12 maja 2017 r. – podsumowanie

eecIX Europejski Kongres Gospodarczy

132 sesje, 800 panelistów, ponad 9 000 uczestników największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej

W kongresie wzięli udział przedstawiciele władz Związku Pracodawców Polska Miedź; Prezes Zarządu Beata Staszków oraz Wiceprezes Zarządu Marcin Białkowski.

Relacje: podsumowania sesji tematycznych, analizy i opinie, komentarze ekspertów – wszystko to znajduje się na stronie organizatora

http://www.eecpoland.eu/2017/pl/wiadomosci/

Źródło: PTWP S.A. http://www.eecpoland.eu/pl/