XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź