XXXII ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU

24 września 2020 r. odbyły się obrady XXXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Polska Miedź. Uczestnicy wysłuchali sprawozdań z działań ZPPM oraz planów najbliższy okres a także podjęli stosowne uchwały.

Po raz pierwszy w historii przedstawiciele firm członkowskich mogli uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym bezpośrednio lub on-line. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele Rady Związku oraz firmy członkowskie, które zaangażowały się w pracę w komisjach.
Procedury bezpieczeństwa związane z pandemią COVID -19 zmieniły funkcjonowanie wielu firm. Także Związek Pracodawców dostosował swoje działania do nowych realiów. Szkolenia, webinaria, zdalny kontakt z Pracodawcami to teraz nasza codzienność. Nie mogło być inaczej podczas Zgromadzenia. Serdecznie dziękuję naszym członkom za zrozumienie, aktywny udział on-line, głosowania za pomocą systemu Votex. Dziękuję także członkom komisji, pracującym podczas Zgromadzenia za pomoc. To dzięki Wam sprawne przeprowadzenie Zgromadzenia było możliwe– podkreśla Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.
Obradom przewodniczył pan Wacław Szetelnicki, Sekretarz Rady Związku.
Miniony rok, a właściwie ostatnich kilka miesięcy były trudne dla nas wszystkich. Pandemia wymusiła inne, niestandardowe zachowania. Gratuluję Związkowi, zwłaszcza Zarządowi, że wyszedł z tego obronną ręką. Przede wszystkim natychmiast pojawiła się możliwość wsparcia prawnego, bieżące informacje o tym co istotne dla Pracodawców, systematyczna komunikacja za pomocą newsletterów, szkolenia zdalne itd. To był strzał w dziesiątkę. To jest najważniejsze, że Zarząd, Zespół Związku jest na tyle elastyczny, tak ewaluuje, że był w stanie bardzo szybko dostosować się do nowych realiów i pomóc firmom członkowskim w kryzysowej sytuacji – twierdzi Wacław Szetelnicki, Sekretarz Rady Związku.
W czasie Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zaprezentował sprawozdania z działalności i wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019. Sekretarz Rady Związku przedstawił sprawozdanie z jej działalności w roku 2019.
Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło wszystkie cztery zaprezentowane dokumenty, kwitując oba organy statutowe z ich działalności w roku ubiegłym. W czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego przyjęty został również program działania na rok 2020 wraz z budżetem Związku. Zgromadzenie Ogólne ustaliło wysokość składki członkowskiej obowiązującej       w 2020 roku. Wysokość stóp procentowych oraz kwot nominalnych nie uległa zmianie, uaktualnieniu uległ jedynie rok referencyjny. Obowiązującą uchwała dostępna jest na naszej stronie:
https://pracodawcy.pl/uchwala-o-skladkach/
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia filmu pokazującego działalność Związku w okresie od lipca 2019 – września 2020
https://youtu.be/ZfvoK61YVEQ