Zanieczyszczenia przemysłowe – Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (aktualizacja przepisów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z instalacji przemysłowych (w tym ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 166/2006).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 26 października 2020 r.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zawiera kluczowe dane dotyczące zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe w Europie. Komisji powierzono zadanie dokonania przeglądu przepisów UE dotyczących przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z dużych instalacji przemysłowych. Inicjatywa ta ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, wsparcie przeglądu ściśle powiązanych przepisów dotyczących emisji przemysłowych oraz pomoc w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących zerowego poziomu zanieczyszczenia, neutralności klimatycznej, różnorodności biologicznej i czystszej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-Industrial-pollution-revision-of-the-European-Pollutant-Release-and-Transfer-Register
Źródło: Komisja Europejska