ZAPRASZAMY MENTORÓW I MENTEES

Już wkrótce rozpocznie się IV edycja Programu Mentoringowego prowadzonego przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Do tej pory uczestniczyło w nim blisko 100 osób. Zapraszamy osoby chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i te, które szukają nowych dróg rozwoju do zgłaszania się do programu.

 
Chyba nie ma zawodu, w którym można powiedzieć: „wiem już wszystko”. Stale się uczymy, doskonalimy, zdobywamy nowe umiejętności. Pragnienie rozwoju osobistego, zdaniem psychologów, jest charakterystyczną cechą człowieka. Chcemy być coraz lepsi, mądrzejsi, skuteczniej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, żyć zdrowiej i radośniej. Szkopuł tylko w tym, że nie zawsze wiemy, jak to osiągnąć. Szukamy osób, które mogą nas w tym procesie wesprzeć, szły już drogą, na której my stawiamy pierwsze kroki. Dlatego od stuleci tak silna jest relacja uczeń-mistrz. Na niej właśnie bazuje Program Mentoringowy ZPPM.
W tym programie zyskują wszyscy. Mentorowani, przy wsparciu doświadczonej osoby, szybciej nabywają nowe kompetencje i nabijają mniej guzów po drodze. Mentorzy mają satysfakcję z udzielonego wsparcia i sukcesów podopiecznych uzyskanych dzięki ich pomocy. Sami także rozwijają swoje umiejętności chociażby komunikacyjne, interpersonalne. porządkują  wiadomości. Organizacja zyskuje wysokowartościową i niskobudżetową formę kształcenia oraz kulturę dzielenia się wiedzą i ciągłego rozwoju – twierdzi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Do podjęcia się roli mentorów zapraszamy osoby o dużym doświadczeniu zawodowym chętne poświęcić czas, aby rozwijać kompetencje ambitnych młodszych członków naszego Związku, mentees, chcących świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty. Mentorzy pracują pro-bono. Uczestnicy programu otrzymują wsparcie eksperckie.
Proces mentoringowy przebiega wg ściśle określonego planu. Mentorzy i mentees spotykają się systematycznie w okresie kilku miesięcy, dodatkowo uczestniczą w warsztatach wspierających proces. Pierwsze spotkania poświęcone są ustaleniu celów i mierników ich osiągnięcia, kolejne przebiegu realizacji celów i wsparciu w wyzwaniach pojawiających się na bieżąco. Na koniec posumowanie, ocena procesu i wytyczenie dalszej drogi rozwoju. Chodzi po prostu o to, aby przekazywana wiedza była wykorzystywana w praktyce– podkreśla Elżbieta Dunaj, opiekun merytoryczny Programu Mentoringowego, HR Manager.
Jeżeli chcielibyście wziąć udział w naszym programie, zapraszam do kontaktu z Biurem Związku Pracodawców Polska Miedź stelmach@pracodawcy.pl, staszkow@pracodawcy.pl, telefon: +48785858816.
Szczegóły znajdziecie w zakładce Program Mentoringowy.