Zaproszenie na warsztaty open space- kontynuacja projektu „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej”

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, fundacjami Sever z Czech oraz Eurosoc #Digital z Niemiec partnerami projektu „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej” zapraszają przedstawicieli samorządów lokalnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych do udziału w regionalnych warsztatach:

„Bezgranicznie dbamy o klimat” 

Warsztaty są częścią projektu, którego celem jest budowa nowego modelu praktycznej i sprawczej edukacji klimatycznej w szkołach. Warsztaty przeprowadzone zostaną Metodą Otwartej Przestrzeni – Open Space Technology, co umożliwi swobodną dyskusję i podejmowanie tematów środowiskowych oraz klimatycznych ważnych dla poszczególnych regionów oraz interesariuszy. Tytuł warsztatów został stworzony partycypacyjnie podczas Konferencji „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej”, która odbyła się online 29 marca 2022 r

https://www.youtube.com/channel/UCOMyG5SAHvpg7CuQAM4eiMQ .

W twórczej i otwartej na dialog atmosferze planowana jest praca nad wspólnym rozumieniem zmian klimatycznych, edukacji klimatycznej i ich wagi dla Dolnego Śląska oraz obszarów przygranicznych Polski, Niemiec i Czech, a także wypracowanie wspólnej deklaracji klimatycznej opartej na zrozumiałym dla różnych grup języku.

Organizatorzy zapraszają na jedno ze spotkań w najbliższej Państwu lokalizacji: 

 • 2 czerwca, Polkowice (subregion legnicko-głogowski) 
 • 3 czerwca, Wrocław (miasto Wrocław) 
 • 6 czerwca, Bolesławiec (subregion jeleniogórski) 
 • 7 czerwca, Środa Śląska (subregion wrocławski) 
 • 8 czerwca, Szczawno Zdrój (subregion wałbrzyski) 

Kluczowe korzyści z udziału:

 • Praca Metodą Otwartej Przestrzeni – Open Space Technology (OST),
 • Swobodna, włączająca atmosfera i interaktywna formuła OST,
 • Możliwość zgłoszenia tematu do dyskusji, poruszenia istotnych wątków dotyczących klimatu, edukacji klimatycznej w szkołach oraz wyzwań i rozwiązań z nim związanych,
 • Wysoka jakość i efektywność rozmów w mniejszych grupach – każdy będzie mógł wybrać z kim i o czym porozmawia,
 • Okazja do wartościowych spotkań i budowania relacji,
 • Kawiarenka przez cały czas trwania wydarzenia,
 • Dostęp do e-raportu z notatkami ze wszystkich dyskusji.

W załączeniu znajduje się zaproszenie na warsztaty.

Źródło: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego