Zeroemisyjność w przemyśle – badanie

Podmiot członkowski Związku Pracodawców Polska Miedź – firma DB Energy oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają do udziału w projekcie „Zeroemisyjność w przemyśle”, którego celem jest sporządzenie raportu nt. aktualnej sytuacji polskich przedsiębiorstw w zakresie świadomości dostępnych strategii zeroemisyjnych oraz gotowości na ich wdrożenie.

DB Energy, firma wdrażająca strategie zeroemisyjne i rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, chce w ten sposób wesprzeć przedsiębiorstwa w wyzwaniach związanych z ochroną klimatu edukując, motywując i rozwijając świadomość w zakresie działań i dążeń do neutralności klimatycznej.

Badanie to związane jest z wprowadzonym przez Komisję Europejską pakietem Fit for 55, który nakłada m.in. na Polskę zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o 55% względem 1990 roku. Transformacja ta ma być przeprowadzona w niespełna 8 lat, czyli do 2030 roku. To ogromne wyzwanie, z którym będą musieli zmierzyć się przedstawiciele polskich przedsiębiorstw. Tym bardziej, że obecnie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, która przekłada się na dużą niepewność w obrębie rynku energetycznego.

Obecnie trwają prace nad publikacją dot. zeroemisyjności w przemyśle. Do przygotowania raportu niezbędne jest przeprowadzenie krótkiej ankiety, która pozwoli uzyskać potrzebne informacje. Badanie jest cenne, ponieważ pokaże nastawienie polskich firm oraz ich ocenę ustawodawstwa skoncentrowanego wokół pakietu Fit for 55.

Zwracamy się z prośbą o poświęcenie chwili i wypełnienie ankiety. Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy. Pozyskane dane zostaną opracowane i przedstawione w raporcie opracowanym przez DB Energy.

Szczegółowe informacje o projekcie przesyłamy w załączeniu.
Ankieta jest dostępna pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_R-X7_FD79KTk58xn81htNbtv9SMVpFDVa429dueXzSBE0g/viewform
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 24 czerwca 2022 r.

Gotowa publikacja stanie się podstawą do dyskusji o tym, jak najlepiej przygotować polskie przedsiębiorstwa do transformacji energetycznej. Badanie pomoże Nam także  w przygotowaniu wniosków mających na celu modyfikacje rozwiązań zawartych w pakiecie.

Źródło: DB Energy