ZIELONA ENERGIA SIĘ OPŁACA. WSZYSTKIM!

W ogromnym tempie rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Firmy i osoby prywatne przede wszystkim chcą oszczędzić, ale zyskujemy wszyscy, bo zielona energia chroni naszą planetę. Jeżeli też myślicie o takiej inwestycji, warto zwrócić się do klastra energii i skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia skupionych w nich organizacji. Warsztaty na temat funkcjonowania klastrów zorganizował ZPPM wraz z partnerami.

Zasoby surowców naturalnych są ograniczone, a emisja CO2 musi być zmniejszana. To oznacza, że prąd będzie coraz droższy. Nic dziwnego, że jak grzyby po deszczu powstają inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Według danych Agencji Rynku Energii pod koniec grudnia ubiegłego roku w Polsce było już ponad 845 tys. prosumentów, czyli producentów i równocześnie konsumentów energii odnawialnej. Po okresie małych, prywatnych inwestycji OZE zainteresowały się także samorządy i firmy, w tym te największe. Doskonałym przykładem jest Program Rozwoju Energetyki KGHM Polska Miedź S.A. Zakłada on, że do 2030 roku połowa zapotrzebowania koncernu na energię elektryczną pokryta będzie z własnych źródeł, głównie odnawialnych.

Zielona energia stała się ogólnoświatowym wyzwaniem. Firmy, zwłaszcza globalne będą coraz częściej pytane, z jakich źródeł korzystają. OZE jest elementem trendu rozwojowego i biznesowego, a także szansą na budowę niezależności energetycznej. KGHM planuje oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów. Pierwsza farma już działa – podkreśla Arkadiusz Janusz, Prezes Zarządu Energetyka Sp. z.o.o.

Współpracę różnych podmiotów: samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych zainteresowanych OZE koordynują Klastry Energii. Na Dolnym Śląsku jest już kilka takich organizacji. Związek Pracodawców Polska Miedź, Energetyczny Klaster Oławski EKO oraz Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii zorganizowały warsztaty, na których przedstawiono korzyści związane z tworzeniem i działaniem klastrów. Zdaniem uczestników spotkania ich dynamiczny rozwój to gwarancja lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i pole do współpracy dla podmiotów działających w zakresie produkcji, konsumpcji i magazynowania energii. Najważniejsze jest dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami i wspólne rozwiązywanie problemów.

Jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania klastrów energii jest osiągnięcie efektu synergii. Współpraca w wielu aspektach przedstawicieli różnych sektorów gospodarki to gwarancja dobrych rozwiązań dla społeczności i lokalnego biznesu Klastry stanowią swoisty poligon doświadczalny – dzięki nim w obrębie jednego przedsięwzięcia testowane są najnowocześniejsze technologie. Wnioski mogą służyć sprawniejszej adaptacji wielu rozwiązań i tworzeniu innowacyjnej gospodarki – uważa Piotr Karwan Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Rada Ministrów zapowiada na II kwartał 2022 przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada większe wsparcie rozwoju klastrów energii. Podstawowy mechanizm preferencji podmiotów działających w ramach klastrów ma obejmować zwolnienia z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z OZE i pobranej przez członków klastra. Ministerstwo Energii szacuje, że w efekcie wprowadzonych rozwiązań i zgodnie z przyjętą „Polityką Energetyczną Polski do 2040 r.”, w ciągu kilku lat w kraju powstanie około 300 klastrów energii. Ważne jest zatem ustandaryzowanie przepisów, tak, by kompleksowo wspierały transformację energetyczną i gospodarczą Polski.

Klastry energii nie są przyszłością, a teraźniejszością. Tworzą je ludzie z wizją i pasją, po to, żebyśmy mogli czerpać z nich wiedzę i doświadczenie. Potrzebne są czytelne zasady funkcjonowania klastrów, które pozwolą im się rozwijać tak w aspekcie naukowo-technicznym, jak i powstające w ich obrębie rozwiązania implementować w biznesie. Klaster musi być nie tylko ideą, ale też wymierną korzyścią dla jego uczestników – twierdzi Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję przekonać się, jak efektywnie funkcjonuje instalacja OZE w Gaju Oławskim. Stanowią ją cztery turbiny wiatrowe, każda  zintegrowana z magazynem energii o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. To właśnie możliwość przechowywania wytworzonej energii jest niezbędnym elementem budowania bezpieczeństwa energetycznego nie tylko na poziomie lokalnym, ale i globalnym. Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii postuluje wdrożenie pakietu rozwiązań, które będą stanowiły system wsparcia dla przedsiębiorców chcących inwestować w technologie magazynowania energii.

Obecne przepisy prawne pozwalają już myśleć o magazynowaniu energii jak o biznesie, potrzebny jest jednak jeszcze impuls, system zachęt, który rozbudzi w potencjalnych konsumentach chęć skorzystania z takich rozwiązań. Czekamy na deklarowane przez rząd wsparcie w postaci dotacji dla prosumentów  w Programie „Mój Prąd 4.0” oraz dla operatorów systemów dystrybucyjnych na inwestycje w magazyny służące zapewnieniu bezpieczeństwa pracy sieci – dodaje Barbara Adamska.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych projektów upowszechniania niskoemisyjnej gospodarki, służy wzrostowi innowacyjności, jest budowaniem jakościowego ekosystemu i tym samym poprawia standardy życia.

Od źródeł odnawialnych nie ma odwrotu, a uczestnicy klastrów pokazują, jak korzystnie wytwarzać z nich energię i jak ją pożytkować. To w klastrach widać, jak na dłoni trendy technologiczne. Są w nich ludzie, którzy mają odwagę wdrażać i testować rozwiązania uważane za pieśń przyszłości. Przykładem mogą być  technologie oparte na wodorze. Warto w klastry inwestować, angażować się i wspierać ich rozwój, bo w nich już dziś widać to, co jutro stanie się standardem – zapewnia Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Zaproszenie do udziału w warsztatach w Gaju Oławskim przyjęli przedstawiciele samorządów oraz KGHM Polska Miedź S.A. i firmy członkowskie Związku Pracodawców Polska Miedź. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie przyniesie wymierne efekty w postaci szerokiej współpracy wszystkich podmiotów na rzecz rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii.