ZIELONE ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE

Myślicie o prądzie ze źródeł odnawialnych? Zastanawiacie się czy warto? Odpowiedź jest tylko jedna: nie tylko warto, ale trzeba! Najlepszy przykład daje KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd spółki dążenie do maksymalnej niezależności energetycznej przy wykorzystaniu OZE uznał za jeden z czterech strategicznych celów KGHM, a teraz do współpracy w jego osiągnięciu zaprosił lokalne samorządy. O zaletach Zielonej Energii i planowanym wsparciu inwestycji w tym zakresie rozmawiano na konferencji pod tytułem: „Zielone Zagłębie Miedziowym -Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)”

Patronem Honorowym konferencji był Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii,

Działania podejmowane przez KGHM związane z budową mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii i zapewnieniem dostaw zielonej energii na potrzeby spółki są ze wszech miar godne pochwalenia. Chcemy pomóc w ich realizacji– powiedział  minister Ireneusz Zyska otwierając konferencję.

Z zaproszenia organizatorów KGHM Polska Miedź S.A. i Związku Pracodawców Polska Miedź skorzystali przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele Klastrów Energii.

– Temat zielonej energii przewijał się niejednokrotnie w naszych dyskusjach. Bardzo cieszę się, że udało się nam spotkać na konferencji, która mam nadzieję da Państwu wgląd w sytuację w tym obszarze i pozwoli podzielić się przykładami dobrych praktyk stosowanych w waszych firmach czy samorządachpowiedziała Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Problem likwidacji szkodliwej dla całej planety nadmiernej emisji CO2 to już nie tylko postulaty garstki ekologów, ale program ratowania Ziemi podjęty przez wiele krajów. Powszechny stał się termin „neutralność klimatyczna”. Kryje się pod nim konieczność właśnie maksymalnego ograniczenia emisji CO2 w każdej sferze: przemyśle, transporcie itd. W przypadku, gdyby było to niewystarczające zrównoważenie emisji poprzez zwiększanie jej pochłaniania, np. rozbudowę terenów zielonych czy sadzenie drzew. Polska podpisała w 2015 roku tzw. Porozumienie Paryskie, w którym nasz kraj zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku. Polska jest wyjątkowym krajem na mapie energetycznej Europy, ponieważ nasz system aż w ¾ oparty jest na węglu. Dlatego bardzo trudne byłoby osiągnięcie neutralności do roku 2050, co deklarują inne kraje. Na pewno, jak mówi Minister Zyska, nie jest to możliwe bez potężnych, wielomiliardowych inwestycji w OZE, na które raczej nie wystarczą środki z budżetu krajowego. Minister Zyska jest zadowolony z tego co udało się osiągnąć w ostatnich latach, zwłaszcza z rozwoju ruchu prosumenckiego, czyli wytwórców energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do nich instalacji odnawialnych źródeł energii, najczęściej fotowoltaicznych.

W roku 2015 w Polsce było 4.500 prosumentów Dzięki programowi Mój Prąd, dopłacie w wysokości 5000 zł  do każdej instalacji oraz zwiększeniu świadomości potrzeby takich inwestycji dziś jest ich już 270 tysięcy! Powstają także duże farmy fotowoltaiczne. Chcemy zmierzać od wielkoskalowej energetyki, która będzie miała nadal ważne miejsce polskim systemie (np. dla przemysłu), do modelu rozproszonego w postaci ruchu prosumenckiego. Planujemy, że do roku 2030 prosumentów będzie jeden milion. Do tego dodać należy Klastry Energii, w perspektywie powstanie ich co najmniej 300. Chcemy w ich ramach doprowadzić do samobilansowania się autonomicznych obszarów energii, aby nie było jej więcej niż wskazuje zapotrzebowanie w danym regionie – planuje Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Grzegorz Macko, wicemarszałek Województwo Dolnośląskiego, podkreślał, że nasz region jest i będzie liderem działań proekologicznych.

Jest dla nas dużą satysfakcją, że kolejna poważna debata o zielonej energii odbywa się na Dolnym Śląsku. Pragnę podkreślić, że na 66 obecnie funkcjonujących Klastrów Energii aż 7, bardzo prężnie działających, jest zlokalizowanych w naszym regionie. Jako samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wiele środków przeznaczyliśmy na likwidację niskiej emisji. 300 projektów na ok. 800 milionów złotych dotyczyło poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Projekty OZE uzyskały dofinansowanie ponad 220 milionów złotych. Nasz ambitny plan zakłada, że Dolny Śląsk będzie do 2050 roku neutralny klimatycznie – deklaruje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Strategia 4E wyznaczona przez KGHM na lata 2019-2023 opiera się na czterech filarach: efektywność, elastyczność, e-przemysł i ekologia. Jednym z priorytetów jest Program Rozwoju Energetyki. Spółka planuje, że do 2030 roku połowa zapotrzebowania na energię elektryczną pokryta będzie z własnych źródeł, również odnawialnych. Wśród kluczowych elementów programu jest rozwój fotowoltaiki. Pierwsza farma fotowoltaiczna pod Legnicą zostanie otwarta lada dzień. Docelowo planowane jest oddanie do użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów.

Zielona energia stała się ogólnoświatowym wyzwaniem. Nie tylko w sensie ideologicznym, ale mającym ogromny wpływ na sferę biznesową. Takie firmy jak nasza, będą coraz częściej pytane, czy produkują w oparciu o zieloną energię, czy pozostawiają ślad węglowy (…) Zatem, czy będziemy korzystać w większej skali z zielonej energii? Tak, nie mamy wyjścia. Jest to element trendu rozwojowego i biznesowego. Czy chcemy skorzystać z szans biznesowych związanych z odnawialnymi źródłami energii? Tak, jak najbardziej, widzimy w tym szansę rozwojową i chcemy skorzystać ze wszystkich narzędzi i możliwości współpracy z samorządami i innymi podmiotami, aby budować naszą niezależność energetyczną -zapewnia Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

I właśnie w celu zintensyfikowania współpracy na rzecz rozwoju OZE na terenie Zagłębia Miedziowego Prezes Marcin Chludziński, działający w imieniu KGHM Polska Miedź S.A. oraz szefowie 15 samorządów lokalnych podpisali list intencyjny. Podkreślono w nim, że wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii jest jednym z kluczowych projektów upowszechniania niskoemisyjnej gospodarki, służy wzrostowi innowacyjności, jest budowaniem jakościowego ekosystemu i tym samym poprawia jakość życia. Sygnatariusze deklarują wolę współpracy w zakresie:

Inicjowania i prowadzenia konsultacji w celu wypracowania rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE. Określaniu potencjalnych gruntów pod instalacje OZE. Wzajemnym informowaniu się o podejmowanych działaniach w przedmiotowym zakresie. Integrowaniu środowisk zainteresowanych rozwojem zrównoważonej niskoemisyjnej gospodarki”.

Uczestnicy konferencji wysłuchali także kilku ciekawy prezentacji:

Zielone inwestycje w KGHM – Piotr Kuzdra, Dyrektor Departamentu Rozwoju Energetyki KGHM Polska Miedź S.A.

– OZE a Europejski Zielony Ład – Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.

– Samorząd terytorialny jako prosument, programy dot. energetyki OZE dla firm- Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu –

OZE na przykładzie gminy Polkowice, Klaster Energii Zagłębia Miedziowego-  Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic

– Inteligentna sieć dystrybucyjna wspierająca zieloną transformację energetyczną – Tomasz Rodziewicz, Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii, TAURON Dystrybucja S.A.

Zdjęcia: KGHM Polska Miedź S.A.