ZJAWISKO UCIECZKI EMISJI W SEKTORACH ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE ZMIAN WPROWADZANYCH W SYSTEMIE EU ETS NA LATA 2013-2020

Opracowanie zawiera analizę zagadnień związanych z ucieczką emisji, jako zjawiska, które może następować w sektorach energochłonnych, objętych systemem EU ETS. Materiał zawiera informacje o wynikających z dyrektywy EU ETS bieżących i przyszłych zadaniach dla Komisji Europejskiej i Polski, które mogą zapobiec zjawisku przenoszenia produkcji z sektorów objętych handlem uprawnieniami do emisji do krajów trzecich. W opracowaniu dokonano również próby oszacowania sektorów przemysłowych w Polsce, które pod wpływem zmian w systemie EU ETS mogą być narażone na utratę konkurencyjności i ucieczkę emisji. Praca zawiera również omówienie analiz niemieckiej i brytyjskiej, dotyczących sektorów zagrożonych ucieczką emisji w tych krajach.

Źródło: Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KASHUE