Czy młodzi odczuwają cyfrowe znużenie? Raport „Digital Consumer Trends 2022″ cz. 1, Deloitte

Digital Consumer Trends 2022 cz. 1: W jaki sposób zmienia się rynek urządzeń elektronicznych i nasze postawy związane z ich użytkowaniem oraz konsumpcją treści cyfrowych?

Digital Consumer Trends to polskie badanie postaw wobec urządzeń elektronicznych oraz konsumpcji treści cyfrowych. Raport składa się z dwóch części pokazujących trendy i główne wnioski na podstawie badania postaw wobec urządzeń elektronicznych oraz konsumpcji treści cyfrowych ponad 2 tys. respondentów w Polsce. Z pierwszej części, której premiera miała miejsce w październiku 2022 r. dowiesz się m.in.:
  • Jakie urządzenia elektroniczne cieszą się największą popularnością i w jakich grupach wiekowych?
  • jak zmieniają się postawy konsumentów dotyczące wykorzystania urządzeń i treści cyfrowych?
  • czym kierują się Polacy się przy wyborze nowych urządzeń?
  • jak podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju i czego oczekujemy od producentów urządzeń elektronicznych w tym zakresie?
  • na ile zmieniła się świadomość Polaków dotycząca prywatności i ochrony danych osobowych w sieci
Choć wskaźniki posiadania urządzeń takich jak laptopy, tablety czy smartfony utrzymują się w Polsce na zbliżonym poziomie do lat poprzednich, to jednak ich popularność oraz przyzwyczajenia dotyczące częstego używania przekładają się na stałe zapotrzebowanie na nowe modele i usługi. Przy wyborze nowych smartfonów najważniejsza pozostaje wytrzymałość baterii i pojemność pamięci. Choć stajemy się coraz bardziej świadomi konsekwencji zmian klimatycznych, to czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko znajdują się niżej na liście priorytetów przy wyborze nowego modelu. Co ciekawe, dla blisko ¼ respondentów wartość niósł sam fakt posiadania nowego markowego telefonu, co jest szczególnie widoczne w najmłodszej grupie wiekowej. Większa uwaga kierowana w stronę kwestii zdrowotnych i szeroko pojętego wellness rodzi także szereg pytań dotyczących stylu życia i wykorzystania urządzeń elektronicznych. Osoby w wieku do 24 roku życia wydają się widzieć największą potrzebę zmiany swoich zachowań związanych z użytkowaniem urządzeń elektronicznych i tendencja ta maleje wraz z rosnącym wiekiem respondentów.
Więcej informacji pod linkiem.
Źródło: Deloitte