Marek Cypko Przewodniczącym Forum Rady Przemysłu Wydobywczego

Dnia 2.07.2008 w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Forum Przemysłu Wydobywczego. Związek Pracodawców Polska Miedź od 1999 roku prowadził działania na rzecz zjednoczenia branży wydobywczej w Polsce. Forum Przemysłu Wydobywczego powstało w 2006; a jego sygnatariuszami są organizacje pracodawców oraz czołowe firmy wydobywcze reprezentujące: węgiel kamienny i brunatny,…

FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

Geneza Inicjatywa powołania Forum Przemysłu Wydobywczego zrodziła się podczas spotkania wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiego przemysłu wydobywczego, które miało miejsce dnia 17 sierpnia 2005 roku w Katowicach. Głównym bodźcem zaaranżowania spotkania była potrzeba wyrażenia wspólnego stanowiska odnośnie projektu Dyrektywy UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, którego drugie czytanie miało miejsce na Plenarnej Sesji…