Seminarium „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne z organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź seminariów prawnych „Odpowiedzialność z tytułu rękojmi”. Seminarium poprowadzi pani Alicja Kudłak – radca prawny. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Podstawa powstania odpowiedzialności z tytułu rękojmi; Wady rzeczy – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, wady prawne; Uprawnienia i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy; Rękojmia w relacji…