Stanowisko ZPPM w sprawie konsultacji dot. zmian klimatu – aktualizacji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – Ref. Ares(2020)6081850 – II faza konsultacji

Lubin, 5 lutego 2021 r.   ZPPM / 4S / II / 2021   European Commission Directorate-General for Climate Action Units B1 (EU ETS Policy Development and Auctioning) and B3 (International Carbon Market, Aviation and Maritime) Rue de la Loi / Wetstraat 200 B-1049 BRUSSELS Belgique/België Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)6081850   Stanowisko Związku Pracodawców Polska…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM: UC69)

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM: UC69) Lubin, 5 lutego 2020 r.   ZPPM / 3S / II / 2021   Szanowny Pan Tomasz Chróstny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szanowny Panie…

Szkolenie online pt. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Praca zdalna to konieczność. Sprawdź, jak pracować bezpiecznie!”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online pt. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Praca zdalna to konieczność. Sprawdź, jak pracować bezpiecznie!” Szkolenie odbędzie się 15 lutego br. w godzinach od 9.00 do 13.00 na platformie zoom. Celem szkolenia jest: Podniesienie świadomości zagrożeń związanych z działaniami cyberprzestępców Obniżenie poziomu ryzyka kradzieży lub wyłudzenia poufnych danych Obniżenie poziomu ryzyka utraty ciągłości…

Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Celem projektowanego rozporządzenia jest dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem…