Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Aktualne przepisy wykonawcze określające wykaz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych poza ryczałtem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej uniemożliwiają wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia nielimitowanego finansowania wszystkich świadczeń ambulatoryjnej…

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych…

Konferencja RAW MATERIALS MANAGER WORKSHOP II – 28.05.2021, 10:00-13:00

IATI – Autostrada Technologii i Innowacji zaprasza na warsztat online dedykowany dla branży surowcowej RAW MATERIALS MANAGER WORKSHOP II ‘Mining company in the face of risk management challenges – operating, market and investment activities’, które odbędą się 28 maja 2021 r. w godz. 10:00-13:00 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.! Tematyka: „Przedsiębiorstwo górnicze wobec wyzwań związanych…

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Projekt przewiduje: czasowe obniżenie (do 31 grudnia 2021 r.) stawki VAT do 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń następujących…