Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzanych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.…

Sprzedaż konsumentom usług finansowych na odległość – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących usług finansowych na odległość m.in. oparte na analizie przepisów Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 25 czerwca 2021 r. Przepisy UE dotyczące sprzedaży usług finansowych na odległość wspierają swobodny…

Projekt rozporządzenia RM w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Celem rozporządzenia jest określenie obszarów kraju, na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej, maksymalnych wielkości pomocy dla tych obszarów, przy uwzględnieniu w szczególności poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca na danym obszarze oraz…