Zaproszenie na konferencję The Supply Chain of Critical Raw Materials for the Industries of the Future – 29.11.2021

EUROMINES oraz AVENIA zapraszają do udziału w konferencji online The Supply Chain of Critical Raw Materials for the Industries of the Future, która odbędzie się 29 listopada 2021 w godzinach od 14:30 do 17:30. Spotkanie dotyczy zagadnień związanych z łańcuchem dostaw surowców krytycznych dla przemysłu przyszłości. Szczegóły w załączonym artykule oraz informacji Celem tej inicjatywy…

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym…