Seminarium prawne – Zobowiązania umowne – wybrane aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym.

Serdecznie zapraszamy na kolejne z organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź seminariów prawnych. Tym razem tematem spotkania będą: Zobowiązania umowne – wybrane aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym.

Seminarium odbędzie w piątek, 22 marca 2019 roku w Hotelu Oberża Skarbek w Lubinie (ul. Budowniczych LGOM 20). Spotkanie potrwa od godz. 9.00 do 13.00.

Seminarium poprowadzi pani Alicja Kudłak – radca prawny. Czytaj dalej

„Razem tworzymy jakość życia w regionie”

Związek Pracodawców Polska Miedź wraz z KGHM Polska Miedź SA kontynuując rozpoczęte w styczniu br. spotkania z samorządami, w dniu 28 lutego zorganizował spotkanie z przedstawicielami rad Zagłębia Miedziowego. Tematem wiodącym konferencji była jakość życia w regionie.

Zagłębie Miedziowe to region stwarzający atrakcyjne warunki do życia, awansu zawodowego, realizacji życiowych planów i aktywności społecznych. W stale zmieniającym się świecie efektywna współpraca przemysłu, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych społeczności jest jedyną gwarancją stabilnego i zrównoważonego rozwoju i pomyślnej przyszłości.

Na wstępie Marcin Chludziński – prezes zarządu KGHM, zachęcił wszystkich przedstawicieli samorządów do wspólnych projektów i wspólnego dialogu.

Podczas spotkania przedstawiona została rola współpracy KGHM z samorządami w budowaniu dobrej marki regionu, działania spółki w ramach ochrony środowiska, elektromobilności, energetyki, jak również podejmowania inicjatyw sponsoringowych, CSR przez Fundację KGHM.

Jerzy Górski opowiadał na temat skutecznej współpracy samorządów, NGOsów i KGHM na rzecz mieszkańców, natomiast przedstawiciel Fundacji Mamy i Taty, Marek Grabowski mówił o inicjatywach jakie mogą prowadzić samorządy, które służyłyby rodzinom w momencie kryzysu. O rankingu jakości życia na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Miedziowego mówił prof. dr hab. Krzysztof Safin z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

III Dyżur Prawnika

Serdecznie zapraszamy na III Dyżur Prawnika – Pani Alicji Kudłak, który odbędzie się 27 lutego 2019 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 w Lubinie, w siedzibie naszego Biura – ul. Chopina 2

Proszę o zapisywanie się telefonicznie, bądź drogą mailową.

Związek Pracodawców Polska Miedź od grudnia 2018r. poszerzył ofertę dla swoich Członków w zakresie udzielania im wsparcia prawnego poprzez zapewnienie doradztwa radcy prawnego w sprawach ze stosunków prawnych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej. Czytaj dalej

III Spotkanie Kobiet Biznesu

21 lutego br. odbyło się III Spotkanie Kobiet Biznesu Związku Pracodawców Polska Miedź, współorganizowane z KGHM to my oraz Volvo V-Motors Wrocław Lubin.
Podczas spotkania panie uczestniczyły w panelu dyskusyjnym – „Negocjacje, umiejętność komunikacji – największe wyzwanie dzisiejszych czasów”, który poprowadził Krzysztof Kałucki – Certyfikowany trener biznesu z doświadczeniem w sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu. Czytaj dalej

Warsztat z Matt’em Domogałą: BEE A LEADER- Jak być charyzmatycznym i skutecznym liderem!

Serdecznie zapraszam Państwa na warsztat z Matt’em Domogałą: BEE A LEADER- Jak być charyzmatycznym i skutecznym liderem!

Celem warsztatu jest przedstawienie uniwersalnej formuły prostej do zrozumienia, zapamiętania i relatywnie łatwej do zastosowania w praktyce. Formuła ta zawiera trzy kluczowe elementy definiujące najbardziej charyzmatycznych i skutecznych liderów. To dzięki nim budują oni zaangażowane i odporne zespoły. Dzięki nim liderzy na różnym etapie rozwoju lepiej wykorzystują posiadaną wiedzę i umiejętności oraz z sukcesem uzyskują lepsze i trwalsze rezultaty.

Szkolenie odbędzie się dnia 5 marca 2019 r., w godzinach od 8.30 do 15.00, w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20. Czytaj dalej