Spotkanie on-line “Nowa rzeczywistość organizowania eventów”

24 czerwca odbyło się kolejne spotkanie on – line dla naszych firm członkowskich. Tym razem rozmawialiśmy o nowej rzeczywistości organizowania eventów.

Jak doskonale wiemy, zasady związane z realizacją różnego typu wydarzeń mocno się zmieniły. Powstała duża ilość przepisów, obostrzeń oraz wytycznych.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane najważniejsze punkty związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wydarzeń w ramach obowiązujących zaleceń i rekomendacji

Dziękujemy firmie członkowskiej Związku FSWO za przygotowanie webinarium, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

CZYTAJ DALEJ

Informacja – posiedzenie Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego

Sprawy poruszane podczas posiedzenia Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego – spotkanie online – 19 czerwca 2020 r.

 

 1. Przedstawienie działań przemysłu wydobywczego (praktyki dot. zdrowia
  i bezpieczeństwa) odnośnie COVID-19
  (wnioski z prezentacji UEPG, IMA-Europe, Euromines)

Wybrane konkluzje i problemy:

 • Wszystkie organizacje wdrożyły specjalne środki komunikacji oraz narzędzia podnoszenia świadomości w sytuacji kryzysu (dedykowane strony internetowe, artykuły, przewodniki), opracowano zasady bezpieczeństwa oraz powrotu do pracy po pandemii, wdrożono platformy do wymiany doświadczeń.
 • Przemysł surowcowy (wydobywczy) prawdopodobnie został mniej dotknięty COVID-19 niż inne branże, ponieważ standardy ochrony zdrowia i życia są wyższe niż w innych sektorach, a część operacji odbywa się na wolnym powietrzu (górnictwo odkrywkowe). Szczególną opieką otoczono podziemne oddziały wydobywcze, laboratoria, stanowiska pracy w zamkniętych przestrzeniach.
 • Zdiagnozowane przez przemysł problemy w związku z COVID-19: zwiększone ryzyko pożaru i wybuchów (środki na bazie alkoholu), brak środków dezynfekujących (żele ochronne), stosowanie środków ochrony osobistej (nowe instrukcje, wybór rodzaju masek), dystans społeczny w pracy, odroczenie inwestycji i prac konserwacyjnych kosztem utrzymania infrastruktury krytycznej, szkolenia BHP w nowej rzeczywistości, pomiar temperatury pracowników, standardy telepracy, ochrona poufności danych wrażliwych.
 • Doświadczenia firm wydobywczych zostały uwzględnione w publikacjach m.in. państw członkowskich UE, OECD, Business Europe, Światowego Forum Ekonomicznego, Associations of European Non-Energy Extractive Industries (NEEIP).
 • Branża wydobywcza przekazała do Komisji Europejskiej odpowiedź dotyczącą wpływu COVID-19 na jej sytuację społeczną i ekonomiczną.
 1. Porozumienie dot. ograniczania skutków działania krzemionki krystalicznej NEPSI – działania w okresie 2019-2021 (prezentacja IMA-Europe w załączeniu)
 • Porozumienie z roku 2006, zawarte pomiędzy europejską federacją związków zawodowych industriALL i 18 organizacjami pracodawców (w tym z przemysłu wydobywczego UEPG, IMA-Europe, Euromines, EuroRoc), koncentruje się na wdrażaniu dobrych praktyk, aby zmniejszyć narażenie pracowników na pył respirabilnej krzemionki krystalicznej (RCS).
 • W okresie od II.2019 do V.2021 ma miejsce realizacja projektu mającego na celu: aktualizację przewodnika dobrych praktyk NEPSI, opracowanie szczegółowych wytycznych dla MŚP (w tym mikroprzedsiębiorstw), opracowanie programu szkoleniowego dla nowych pracowników, nowych narzędzi e-learningowych, opracowanie znormalizowanej metodologii pomiaru RCS.
 • Raportowanie KPI NEPSI 2020: KGHM oraz ZPPM przesłały wskaźniki do Euromines oraz KE.

Szczegółowe informacje: https://www.nepsi.eu/

CZYTAJ DALEJ

Spotkanie on-line Nowa rzeczywistość organizacji eventów

 

FSWO oraz Związku Pracodawców Polska Miedź zapraszają na spotkanie on-line Nowa rzeczywistość organizacji eventów, które odbędzie się na platformie ClickMeeting. (Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania)

Link do spotkania otrzymacie Państwo w dniu wydarzenia.

 

Ilość uczestników jest ograniczona.

 

Głównym tematem spotkania będzie przedstawienie aktualnych zasad dotyczących organizacji wydarzeń zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

 

CZYTAJ DALEJ

Szkolenie on-line Power point

Serdecznie zapraszamy na II edycję szkolenia on-line pt. „POWER POINT- dobre podstawy pracy”, którego celem jest poznanie wzorców i dobrych praktyk tworzenia prezentacji.

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca br. w godzinach od 9.00. do ok. 13.00 (z przerwami) przy pomocy platformy Skype for Business.

Webinarium poprowadzą specjaliści, reprezentujący Altkom Akademię S.A.

CZYTAJ DALEJ