Nowy program Horyzont Europa – następca Horyzont2020 – konsultacje

Komisja Europejska proponuje przydzielenie 100 mld euro na kolejny program ramowy w dziedzinie badań naukowych i innowacji w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027. Nowy program o nazwie Horyzont Europa będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji (Horyzont2020) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie…

Briefing rynku pracy

23 lipca odbędzie się spotkanie, w ramach którego zaprezentowane zostanie wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych, które oferują konkretną pomoc dla mieszkańców subregionu. Co ważne przedstawione zostaną również szanse na dalsze dofinansowania, a także dobre praktyki. O tym, na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy i pracownicy będą mówić przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania…

Seminarium w formie śniadania biznesowego nt. zarządzania czasowego -interim management

Serdecznie zapraszam na seminarium w formie śniadania biznesowego, organizowane wspólnie z firmą doradztwa personalnego Inwenta,  które poświęcone będzie zarządzaniu czasowemu -interim management’owi. Spotkanie odbędzie się 12 lipca  2018 r. w godzinach od 9.00 do 12.00  w Legnicy, w siedzibie Legnickiego Parku Technologicznego Letia S.A. – ul. Rycerska 24. – Sala Concordia.

Informacja z XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Dnia 28 czerwca 2018 roku odbyło się  XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Janusz Cendrowski – Wiceprzewodniczący Rady Związku. Zgromadzenie przyjęło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2017, Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2017 i Sprawozdanie finansowe Związku za…