Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej

23 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędą się Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej (IRMC ’17).

Wydarzenia towarzyszące targom to:

 • Konferencja Surowce dla gospodarki Polski
  współorganizowana przez Związek Pracodawców Polska Miedź
  w godz. 12:00-16:00 (Aula Główna, pawilon A-0, I piętro)
 • III edycja konferencji Innowacyjne pomysły młodych naukowców:
 • Nauka-Start’up-Przemysł
 • spotkanie branżowe, w tym wystąpienia VIP,
 • spotkanie z uczestnikami projektu PCRec, KIC RM dotyczącego wymiany informacji o technologiach odzysku surowców z odpadów, głównie ZSEE

Wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy i ma na celu promowanie sektora surowcowego wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz studentów.
Inicjatorem wydarzenia jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w  całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych.
Swój udział w targach już potwierdziły między innymi:

 •    DMT GmbH & Co. KG,
 •    Boliden Mineral AB,
 •    KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna,
 •    BASF SE,
 •    Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) + HIF,
 •    Technische Universität Bergakademie Freiberg,
 •    IGSMiE PAN,
 •    Helvetica Exploration Services GmbH.

Intencją organizatorów jest przedstawienie firm jako otwartych na transfer wiedzy z ośrodków naukowych oraz gotowych na rozwój interdyscyplinarności i podejmowanie współpracy z zagranicą.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w targach dla odwiedzających jest bezpłatna rejestracja poprzez stronę internetową.
Szczegółowe informacje: http://iati.pl/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej/
Kontakt:
Dr. Michał Młynarczyk, Education Manager EIT RawMaterials Eastern Co-Location Centre Tel: +48 882 512 320, e-mail: michal.mlynarczyk@eitrawmaterials.eu
Agnieszka Czaplicka-Kotas, Specjalista ds. Innowacji Instytut Autostrada Technologii i Innowacji Tel: 660 239 556, e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl
Źródło: http://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej
http://iati.pl/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej/