Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość Raport PwC Polska

W czerwcu 2022 r PwC Polska opublikował Raport: Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość.

Wykorzystanie chmury determinuje jej wysoka użyteczność biznesowa, ponieważ kluczowym zadaniem technologii, a zatem także chmury, jest wsparcie i realizacja celów biznesowych organizacji.

W badaniu wzięli udział CxO (kadra zarządzająca – CEO, CFO, CIO, CTO, COO) ze 115 organizacji, a zostało ono poświęcone wykorzystaniu chmury w Polsce.

Wyniki sondażu pomagają dostrzec bezpośrednią relację pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi a technologią – zwłaszcza tam, gdzie technologia chmurowa przekłada się na największy zysk dla biznesu.

Znajdują się tu odpowiedzi na często zadawane teraz pytania:

jakie oczekiwania biznesowe wobec rozwiązań chmurowych mają osoby zarządzające przedsiębiorstwami w Polsce?

gdzie poszukiwany jest największy efekt biznesowy wynikający z możliwości technicznych i jak zbudować wartość dzięki chmurze obliczeniowej?

czym się kierować innowacyjnością czy niższymi kosztami?

dlaczego strategia technologiczna nie może być wyłącznie planem IT, a musi być elementem całej strategii biznesowej?

Celem raportu jest wskazanie osobom zarządzającym i decydentom kierunków nadchodzących zmian oraz tych obszarów, które w organizacjach będą na taką transformację najbardziej podatne. Jednocześnie autorzy sądzą , że nie można traktować chmury jako projektu IT z określonym czasem realizacji. To narzędzie, które powinno być na bieżąco rozwijane wraz z naszą organizacją.

Cyfryzacja – poznaj pięć głównych wniosków z badania PwC (wg Polskiego Funduszu Rozwoju)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem, który jest dostępny pod linkiem: https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/Chmura-i-jej-wartosc-Oczekiwania-vs-rzeczywistosc-raport-PwC.pdf

Źródło: Chmura i jej wartość Oczekiwania vs. Rzeczywistość. PwC Polska; Polski Fundusz Rozwoju