Cyfrowe górnictwo w Europie: nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonej produkcji surowców – opinia EKES

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES): Cyfrowe górnictwo w Europie: nowe rozwiązania na rzecz zrównoważonej produkcji surowców – Digital Mining in Europe: New solutions for the sustainable production of raw materials

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do surowców, w tym metali, minerałów przemysłowych i kruszyw, a w szczególności surowców krytycznych (CRM), ma ogromne znaczenie dla gospodarki UE. UE stoi przed szeregiem wyzwań technologicznych i środowiskowych w całym łańcuchu wartości produkcji surowców pierwotnych i wtórnych. Istnieje potrzeba bardzo innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie produkcji surowców, aby wprowadzić następną „cyfrową generację” w dziedzinie produkcji surowców. Zaawansowane technologie mogą na wiele sposobów usprawnić światowy przemysł wydobywczy.

Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle EKES przygotowała dokument, który wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom (CCMI/176). EKES przyznaje, że transformacja cyfrowa w sektorze górniczym wymaga podjęcia ambitnych wysiłków na rzecz wprowadzenia zmian prawnych i regulacyjnych oraz że starania takie powinny być podejmowane pod egidą organizacji ponadnarodowych/na poziomie prawa międzynarodowego. EKES uważa także, że transformacji cyfrowej sektora surowców w UE powinny towarzyszyć środki ochrony danych, i uznaje potrzebę wprowadzenia ściśle przestrzeganych systemów ochrony danych wrażliwych.

Cyfryzacja sektora surowców UE stanowi wyjątkową okazję, aby zwiększyć odporność europejskich łańcuchów dostaw przemysłowych, poprawić efektywność środowiskową sektora surowców mineralnych oraz zwiększyć przejrzystość i dialog z obywatelami i społecznościami, którzy odczuwają skutki działalności wydobywczej.

Przedsiębiorstwa górnicze, które rozpoczęły transformację cyfrową, odnotowały poprawę w zakresie bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, wydajności i marż. Jednak połączenie wzmocnionej łączności, mobilności, uczenia się maszynowego i autonomicznych operacji rodzi pytania natury etycznej, społecznej i regulacyjnej, które powinny zostać wcześniej dokładnie przemyślane przez osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki.

Unia Europejska i państwa członkowskie muszą aktywnie wspierać cyfrową transformację sektora górniczego UE. Jest to kluczowy krok w kierunku zwiększenia odporności przemysłu UE i łańcucha wartości surowców. Kopalnie wykorzystujące technologie cyfrowe, w tym zintegrowaną automatyzację, sieć kognitywną i analizę w czasie rzeczywistym, są bardziej wydajne, czystsze i bezpieczniejsze. W inteligentnych kopalniach łatwiej jest uzyskać mniejszy ślad środowiskowy i bezpieczniejsze środowisko, co ma kluczowe znaczenie w uzyskaniu przyzwolenia społecznego na prowadzenie działalności w Europie.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.eesc.europa.eu/pl/our-work/opinions-information-reports/opinions/digital-mining-europe-new-solutions-sustainable-production-raw-materials-own-initiative-opinion
Źródło: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny