DEKLARACJA NA RZECZ RODZINY W ZAGŁĘBIU MIEDZIOWYM

„W związku z dynamicznymi zmianami społecznymi i technologicznymi, w poczuciu odpowiedzialności za społeczność lokalną, w obliczu potrzeby inwestowania w rodzinę, stawiając człowieka w centrum naszych aktywności, deklarujemy wolę realizacji w 2020 roku wspólnych działań na rzecz rodziny w Zagłębiu Miedziowym. Skierowanych przede wszystkim do młodzieży, rodziców i pedagogów, wzmacniających chronione przez Konstytucję RP wartości takie jak małżeństwo, rodzina i rodzicielstwo, wzmacniających więzi rodzinne i społeczne, stanowiące pozytywną odpowiedź na kryzys demograficzny”.

Deklarację takiej treści podpisali przedstawiciele 29. samorządów Zagłębia Miedziowego i KGHM Polska Miedź S.A. podczas konferencji zorganizowanej przy współudziale Związku Pracodawców Polska Miedź poświęconej realizowanemu już od kilku miesięcy programowi wsparcia młodzieży i rodziny.
To dokument, który potwierdza wspólne działania. Nie zaczęliśmy od deklaracji, ale od wielu działań, prowadzonych w porozumieniu z gminami, miastami i powiatami. Razem możemy zrobić jeszcze więcej na rzecz rodzin – podkreśla Marcin Chludziński Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
W ramach działań, o których mówił Prezes Chludziński m.in. przeprowadzono badania ankietowe postaw, oczekiwań i planów na przyszłość młodzieży ze szkół LGOM. Wnioski przedstawione samorządowcom, dowodzą jasno, że młodzi ludzie, rodziny i szkoły mają ogromny potencjał, aby przeciwdziałać takim problemom, jak sięganie przez nastolatków po substancje psychoaktywne, stosowanie przemocy czy myśli depresyjne. Potrzebują jednak wsparcia specjalistów, dobrych programów społeczno-edukacyjnych, budowania więzi rodzinnych i wzmacniania młodych ludzi w pozytywnych działaniach. I w tym wszystkim pomoże program realizowany dzięki środkom z Fundacji Polska Miedź i samorządów. Projekt obejmie badania diagnostyczne nastolatków, kursy rozwijające kompetencje dyrektorów szkół oraz programy profilaktyczne rekomendowane przez instytucje naukowe.
Współpraca KGHM z samorządami, którą koordynuje Związek Pracodawców Polska Miedź jest oparta na konkretnych, społecznie potrzebnych działaniach. Nie ma sprawnie funkcjonującego społeczeństwa bez silnej rodziny. Nie ma silnej rodziny bez zdrowych, spełniających ambicje, wykorzystujących swój potencjał młodych ludzi. Praca zaczęta od podstaw, czyli na rzecz dzieci ma największy sens – uważa Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.
Także samorządowcy podkreślają, że doskonała współpraca z KGHM służy całemu regionowi.
Bardzo cieszy, że KGHM prowadzi tak dalekowzroczną politykę i nawiązuje współpracę z samorządami w różnych obszarach. Dziś zajmujemy się miękkim działaniem związanym z edukacją, rodziną, działaniami prospołecznymi. Jeżeli wychowamy młode pokolenie na twórczych członków naszej społeczności, Zagłębia Miedziowego to tak będzie wyglądał nasz region, nasze życie w przyszłości– przekonuje Tadeusz Krzakowski, Prezydent Legnicy.
To bardzo cenne, że KGHM po raz kolejny wychodzi z inicjatywą na rzecz regionu, nie ograniczając swoich działań tylko do pracowników koncernu. Różne zagrożenia współczesny świat niesie, zwłaszcza dla młodych ludzi. Dobrze, że pojawiła się pogłębiona analiza tych zagrożeń. Pozwoli to nam dobrać instrumenty które będą i młodzież, i rodzinę chronić. Np. wsparcie kompetencji nauczycieli, dyrektorów szkół, programy pozwalające rodzinom na bezpieczne funkcjonowanie, angażowanie młodzieży w projekty, które będą w tym trudnym dla nich wieku pozwalać budować właściwy system wartości – podkreśla Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic.
Program na rzecz rodziny zawierał szereg długofalowych działań, którymi objętych zostanie kilka tysięcy uczniów w kilkudziesięciu szkołach, a także ich rodzice i nauczyciele. Efekty, budowa kapitału społecznego wpływającego na stabilność i rozwój gospodarczy, będą widoczne w dłuższej perspektywie.
Ludzie się pytają, dlaczego my się w to angażujemy. Dlatego, że to jest dla nas też biznes. Uważamy, że dobrostan społeczny, dojrzali, mocno stojący na nogach ludzie, młodzież, która wie czego chce, to są dobrzy pracownicy, którzy potrafią pomóc nam w firmie. Musimy myśleć w perspektywie 30.lat. W kontekście zarówno podstawowego biznesu jak i ludzi, którzy będą żyli w miejscu, gdzie prowadzimy działalność i którzy będą pracowali w KGHM – twierdzi Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Obecnie w programie udział bierze 17 samorządów. Koszt –  455 tysięcy złotych pokryją Fundacja Polska Miedź i samorządy.