Dolnośląski Ład – konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał do konsultacji publicznych projekt Dolnośląskiego Ładu, dokumentu o charakterze strategicznym, wskazującym główne problemy regionu oraz możliwości ich rozwiązania dzięki wsparciu wszelkiego rodzaju środków zewnętrznych, takich jak Regionalny Program Operacyjny, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Program FEnIKS, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowy Fundusz Polski Ład i wielu innych.

Dolnośląski Ład to komplementarny do Polskiego Ładu, długofalowy program, który da impuls i napędzi lokalną i regionalną gospodarkę. Jego podstawowym celem jest wzmocnienie harmonijnego i równomiernego rozwoju regionu oraz zapewnienie wysokiej jakości codziennego życia Dolnoślązaków.

Dolnośląski Ład jest dokumentem zarówno programowym, jak i wykonawczym. Jest praktyczną reakcją na obserwowane aktualnie problemy i przyszłościowe wyzwania rozwojowe wskazując konieczność realizacji wielu przedsięwzięć we wszystkich sferach: gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej czy środowiskowej.

Konsultacje prowadzone są w kierunku przygotowania propozycji strategicznych, mierzalnych i osiągalnych projektów w kontekście Dolnośląskiego Ładu, który ma na celu określenie kierunków i obszarów wsparcia, w których interwencja jest najbardziej oczekiwana i przyniesie najlepsze efekty dla naszego regionu. W związku z tym UMWD prosi przede wszystkim o wskazanie takich projektów, których realizacja konieczna jest do zapewnienia harmonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Należy podkreślić, że konsultacje samorządowe dokumentu strategicznego Dolnośląski Ład nie są tożsame z prowadzonymi obecnie naborami w ramach wskazanych na wstępie źródeł finansowania projektów. Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji zmian do dokumentu (zał.1) oraz strategicznych, mierzalnych i osiągalnych projektów, jeśli to możliwe o charakterze ponadlokalnym (zał.2).

Propozycje strategicznych projektów oraz uzupełnień do programu należy zgłaszać wyłącznie na załączonych wzorach do końca sierpnia br., uprzejmie proszę o przesłanie uwag i opinii, również w wersji edytowalnej, do dnia 27 sierpnia 2021 r. na adres szkop@pracodawcy.pl
Link do projektu: https://umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-regionalny/
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego