DOLNOŚLĄSKIE FIRMY STAWIAJĄ ETYKĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU!

Transparentność, uczciwość, aktywne wspieranie społeczności lokalnych czy sprawiedliwe traktowanie pracowników – te i inne wartości mają kluczowe znaczenie dla biznesu na Dolnym Śląsku. Dali temu wyraz szefowie firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź, prezentując Deklarację Etycznego Biznesu.

Czym jest owa deklaracja i jaki jest cel jej podpisania? Zacznijmy od pytania „kto?”. To inicjatywa podjęta przez działający w Zagłębiu Miedziowym i na całym Dolnym Śląsku Związek Pracodawców Polska Miedź. Przedstawiciele Związku wraz z firmami członkowskimi stworzyli kompendium kluczowych zasad etycznych dla biznesu – drogowskazów, według których firmy funkcjonujące w regionie powinny kształtować swoją działalność.

Pełna treść Deklaracji Etycznego Biznesu została zaprezentowana po raz pierwszy na konferencji „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle” zorganizowanej przez ZPPM. W wydarzeniu, które odbyło się w środę 27 kwietnia, wzięli udział przedsiębiorcy, którzy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu deklaracji.

Ta deklaracja to wspólne dzieło nas wszystkich, którzy działamy tu na Dolnym Śląsku. Niezmiernie się cieszę, że dziś przedstawiamy deklarację, która z pewnością przysłuży się rozwojowi lokalnego biznesu i tym samym regionu – mówi Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź,

Z kolei tak tłumaczy istotę deklaracji wiceprezes ZPPM Paweł Ernst:

Chcieliśmy, aby sformułowany zbiór zasad etycznego prowadzenia biznesu był żywy, autentyczny i odpowiadał na realne potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców oraz pracowników. Dlatego też deklaracja powstawała na drodze dialogu prowadzonego z udziałem przedsiębiorców zrzeszonych w związku. To nie jest zwykły formalny dokument. To owoc gruntownych szerokich przemyśleń, które wynikają z prawdziwych wieloletnich doświadczeń dolnośląskich firm.

Sformułowana deklaracja rozpoczyna się krótką preambułą, która akcentuje świadomość przedsiębiorców dotyczącą wagi etyki w biznesie. Jak zaznaczają autorzy dokumentu:

„Dziś nowoczesne firmy wiedzą, że tylko na fundamencie etyki można budować sprawnie funkcjonującą organizację. Wiedzą, że wartości takie jak transparentność, uczciwość, czy odpowiedzialność zawodowa to nie puste hasła, lecz realne drogowskazy prowadzące do harmonijnego rozwoju”.

Następnie przedstawiono dziesięć naczelnych zasad, jakich firmy zobowiązują się przestrzegać w swej działalności. Do zasad tych zaliczają się wartości takie jak uczciwość w pracy zawodowej i rzetelne wypełnianie obowiązków, transparentność, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, czy przestrzeganie tajemnic służbowych. Położono również akcent na takie kwestie jak sprzeciw wobec nietolerancji i dyskryminacji czy troska o środowisko naturalne.

Jak podkreślali sygnatariusze dokumentu, stanowi on realny drogowskaz, który ma prowadzić firmy do rozwoju i dalszej profesjonalizacji. Związek Pracodawców Polska Miedź oraz jego członkowie, tworząc deklarację, zobowiązują się do aktywnego wcielania w życie jej zapisów.

Podczas konferencji organizowanej przez ZPPM zaprezentowano treść deklaracji, zaś jej oficjalne podpisanie przez firmy członkowskie ma nastąpić w czerwcu na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku.