Fala renowacji: Europejski Zielony Ład

Fala renowacji: Europejski Zielony Ład – Renovation wave: The European Green Deal

Istnieje wiele przeszkód dla renowacji na różnych poziomach. Komisja planuje je usunąć za pomocą instrumentów politycznych, finansowania i pomocy technicznej, w tym: informacji, zachęt i pewności prawa dla właścicieli i lokatorów, finansowania za pośrednictwem NextGenerationEU oraz innych funduszy unijnych i prywatnych, podejścia opartego na sąsiedztwie i podejścia opartego na rozwoju kierowanym przez społeczność.

Aby ograniczyć emisje o co najmniej 55 proc. w 2030 r. i stworzyć podstawy dla osiągnięcia neutralnej klimatycznie Europy do roku 2050, fala renowacji ma obejmować renowację 35 mln nieefektywnych energetycznie budynków do 2030 r. Oczekuje się, że 85–95 proc. budynków w UE będzie nadal stało w 2050 r. Ich renowacja ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji i zużycia energii. Jak ogłosiła przewodnicząca Ursula von der Leyen, nowy europejski Bauhaus ma zapewnić harmonię stylu z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta będzie promować zrównoważony dizajn i naturalne materiały.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Energii (Komisja Europejska)