Fit for 55: Social Climate Fund: fundusz socjalny związany z działaniami na rzecz klimatu – wspieranie transformacji w pełni ekologiczną gospodarkę

Komisja Europejska (KE) prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa UE – wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego fundusz socjalny związany z działaniami na rzecz klimatu (Social Climate Fund).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Komisja Europejska proponuje powołanie Funduszu Społecznego na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu (z ang. Social Climate Fund), który ma zapewnić specjalne środki finansowe, aby pomóc obywatelom w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe systemy ogrzewania i chłodzenia oraz czystszą mobilność. Fundusz finansowany ma być z budżetu UE w kwocie równej 25 proc. spodziewanych dochodów z handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do paliw stosowanych w budownictwie i transporcie drogowym. Ma to umożliwić finansowanie w wysokości 72,2 mld euro na lata 2025–2032 w oparciu o ukierunkowaną zmianę wieloletnich ram finansowych. Dzięki propozycji wykorzystania równoważnego finansowania ze strony państw członkowskich fundusz uruchomiłby 144,4 mld euro na społecznie sprawiedliwą transformację.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13125-Social-Climate-Fund-fundusz-socjalny-zwiazany-z-dzia%C5%82aniami-na-rzecz-klimatu-wspieranie-transformacji-w-pe%C5%82ni-ekologiczna-gospodarke_pl

W załączeniu znajdują się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem.

Źródło: Komisja Europejska