Fluorowane gazy cieplarniane – przegląd przepisów UE (2015–2020) – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów dot. ochrony klimatu – rewizja przepisów dot. fluorowanych gazów cieplarnianych (m.in Rozporządzenie (EU) Nr 517/2014)

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 czerwca 2022 r.

UE i jej państwa członkowskie odgrywają wiodącą rolę w globalnych wysiłkach na rzecz ograniczania emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 zostało wprowadzone w celu ograniczenia emisji z tych gazów o dwie trzecie do 2030 r. Rozporządzenie to przyjęto przed międzynarodowym porozumieniem w ramach protokołu montrealskiego, dlatego wymaga ono dostosowania, aby zapewnić pełną zgodność przepisów UE z wspomnianym porozumieniem w perspektywie długoterminowej. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i obecnego rozwoju technologicznego Komisja zbadała również, czy możliwe jest dodatkowe ograniczenie emisji. Ponadto konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian w celu ulepszenia wdrażania i egzekwowania rozporządzenia.

Fluorowane gazy („gazy F”) to gazy cieplarniane powstałe w wyniku działalności człowieka, stosowane w różnych produktach i urządzeniach (np. lodówkach, urządzeniach klimatyzacyjnych). Ich emisje wywierają wpływ na ocieplenie klimatu.

W 2014 r. UE przyjęła przepisy mające na celu znaczne ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych.

Celem inicjatywy jest dokonanie przeglądu tych przepisów i ich aktualizacja pod kątem:

  • Europejskiego Zielonego Ładu i prawa o klimacie
  • nowych międzynarodowych zobowiązań dotyczących wodorofluorowęglowodorów/HFC (protokół montrealski)
  • poczynionych postępów i zdobytych doświadczeń.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajdują się wniosek legislacyjny, załącznik oraz streszczenie oceny skutków.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (ocena skutków, opinia w sprawie oceny skutków oraz dokument roboczy służb): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Fluorowane-gazy-cieplarniane-przeglad-przepisow-UE-2015-2020-_pl

Źródło: Komisja Europejska