Przedsięwzięcia turystyczne – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących organizacji przedsięwzięć turystycznych: ocena m.in. Dyrektywy PE i Rady (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 września 2021 r.

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w nowym programie na rzecz konsumentów z listopada 2020 r. oraz sprawozdaniem z 2021 r. dotyczącym dyrektywy w sprawie imprez turystycznych Komisja przeprowadzi do 2022 r. szczegółową analizę obecnych przepisów i sprawdzi, czy zapewniają one w każdej sytuacji solidną i kompleksową ochronę konsumentów.

Analizą zostaną objęte przepisy regulujące ochronę na wypadek niewypłacalności. Uwzględnione w niej zostaną także odnośne działania zapowiedziane w strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności w celu ochrony praw pasażerów.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Imprezy-turystyczne-przeglad-przepisow-UE_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Źródło: Komisja Europejska