IV edycja Energy Industry Mixer

Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Energy Industry Mixer. 

To prestiżowe międzynarodowe spotkanie gromadzące samorządy, firmy i przedstawicieli branży energetycznej zostanie zorganizowane po raz drugi w Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 14 czerwca (środa) 2023 r. w Legnicy. Konferencja skierowana będzie do podmiotów zainteresowanych realizacją projektów efektywności energetycznej, odzysku materiałów i produkowania energii z odpadów. 

Rejestracja: https://energymixer.eu/pl/energymixer-pl/formularz-rejestracyjny-a/

Energy Industry Mixer to przedsięwzięcie, które stało się pomostem między samorządami a firmami zajmującymi się energią, zarządzaniem, recyklingiem, przetwarzaniem odpadów, biomasą, kogeneracją. Nowe możliwości, wymiana doświadczeń, a w szczególności poprawa efektywności energetycznej opartej na nowoczesnych, odnawialnych źródłach energii to istotne zagadnienia, które będą podejmowane podczas spotkania. 

Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i rozwiązania służące walce ze zmianami klimatu są szczególnie ważne w dobie kryzysu energetycznego oraz transformacji energetycznej. 

Organizatorzy będą zaszczyceni Państwa obecnością.

Źródło: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.