Konsultacje publiczne ogólnounijnych kryteriów statusu odpadów i produktów ubocznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o prowadzonych przez Komisję Europejską oraz Joint Research Centre (JRC) konsultacjach publicznych dotyczących opracowania ogólnounijnych kryteriów utraty statusu odpadów i produktów ubocznych. Obecnie trwają pisemne konsultacje, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych organizacji.

W załączeniu znajdują się materiały przesłane przez JRC Komisji Europejskiej dotyczące Opracowania dalszych ogólnounijnych kryteriów utraty statusu odpadów i produktów ubocznych.

Komisja Europejska wytypowała wstępnie priorytetowe strumienie odpadów i materiałów, które są rozważane do objęcia ww. kryteriami. Dla tych strumieni JRC KE zbiera potrzebne informacje – Annex 2. W związku z tym Ministerstwo prosi o przesłanie wypełnionych dokumentów z załącznika 2 dla konkretnych strumieni materiałów oraz odpadów z danymi reprezentatywnymi dla danej branży lub podmiotu.

Natomiast jeżeli Państwa podmiot jest zrzeszony w europejskich organizacjach/izbach branżowych biorących udział w badaniu, Ministerstwo prosi o przekazanie danych za pomocą tych organizacji.

Konsultacje społeczne potrwają do 6 października 2021 r.

Krótki termin konsultacji wynika z harmonogramu prac nad stanowiskiem Rządu oraz późno otrzymanej informacji od Ministerstwa
Źródło: Komisja Europejska, Joint Research Centre, Ministerstwo Klimatu i Środowiska