Konsultacje społeczne projektu programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027 (FEDS 2021-2027)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. odbywają się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027).

ZASADY KONSULTACJI:
Proces, w którym wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział i zgłosić swoje propozycje, sugestie, czy uwagi. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • poprzez specjalny elektroniczny formularz zgłaszania uwag bezpośrednio na stronie internetowej (dostępny od 24 stycznia)
  • lub formularz* w wersji word/excel, który po wypełnieniu należy przesłać na adres dpf@dolnyslask.pl
  • lub formularz* w wersji word/excel przesłany pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Gospodarki, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

* formularze w załączeniu
KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres dpf@dolnyslask.pl.
Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie (m.in. konsultowane dokumenty): https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/konsultacje-spoleczne/

Spotkania tematyczne (w formule on-line) w ramach konsultacji:

Departament Gospodarki UMWD zaprasza na spotkania tematyczne w formule on-line, za pośrednictwem platformy zoom, w dniach 1-4 lutego 2022 r. w godz. 10.00 – 14.00. 

Uwaga: W przypadku braku dyskusji, pytań, uwag spotkanie może zakończyć się wcześniej.
Spotkanie dotyczące: CP1, CP3, CP4 (EFRR) – 1 lutego 2022 r.
Link: https://zoom.us/j/99820775496?pwd=bVRxc1lZcisvMnNzdWNLUFJKcmc2UT09
Identyfikator spotkania: 998 2077 5496
Kod dostępu: 776775
Spotkanie dotyczące: CP2, CP5 (EFRR) – 2 lutego 2022 r.

Link: https://zoom.us/j/99536732549?pwd=UUN4MFBJR2JNckYxMHZuaEtQSjZvdz09
Identyfikator spotkania: 995 3673 2549
Kod dostępu: 806337
Spotkanie dotyczące: CP4 (EFS+) – 3 lutego 2022 r.
Link: https://zoom.us/j/92450677272?pwd=MkxIZ2lBS0tTQzN3VFkxT2JiNlhaQT09
Identyfikator spotkania: 924 5067 7272
Kod dostępu: 224821
Spotkanie dotyczące: CP6 (FST) – 4 lutego 2022 r.
Link: https://zoom.us/j/96587395730?pwd=dTMra0pQSGdpWjdROWw0Nk5LZlJzdz09
Identyfikator spotkania: 965 8739 5730
Kod dostępu: 768979
WYSŁUCHANIA
Departament Gospodarki UMWD zaprasza na:
Wysłuchanie publiczne projektu programu FEDS 2021-2027 w dniu 7 lutego 2022 r. od godz. 9:00 do 15.00

Chętni do wzięcia udziału w wysłuchaniu i wypowiedzenia się na temat projektu dokumentu a także przedstawienia swoich propozycji i sugestii są zaproszeni do zgłaszania się poprzez e-mail dpf@dolnyslask.pl. Warunkiem udziału w wysłuchaniu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych a także akceptacja regulaminu.

Zgłoszenia będą dokonane do 3 lutego 2022 r. – w odpowiedzi zostaną przesłane maile z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu.

Link do wysłuchania: https://zoom.us/j/94089358459?pwd=R2l1UzZwc3RGZG41a2YyYVJ3M3lBZz09
Odwrócone wysłuchanie publiczne projektu programu FEDS 2021-2027 w dniu 2 marca od godz. 09:00
Link do wysłuchania odwróconego: https://zoom.us/j/91480805681?pwd=M3UwTEU4RTJ4aDdBeGh0UDZ3eEYrUT09

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego, Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Portal Funduszy Europejskich