MAMY JUŻ 25 LAT!

W 1996 roku powstał Związek Pracodawców Polska Miedź. Mamy nadzieję, że jubileusz będziemy świętować razem z naszymi założycielami, członkami i przyjaciółmi podczas Gali 25-lecia. W Nowym Roku czeka nas także wiele innych działań, których celem będzie, jak zawsze, wsparcie firm członkowskich.

 25 lat temu KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej powołał do życia Związek Pracodawców Polska Miedź.

W tamtych czasach, tuż po przełomie politycznym roku 1989, brakowało silnej organizacji walczącej o interesy przedsiębiorców, która mogłaby być partnerem w relacjach z rządem czy związkami zawodowymi. Lukę tę wypełnił ZPPM, który z czasem rozszerzał swoje cele, a także zakres oddziaływania – mówi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Naszym podstawowym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych zrzeszonych przedsiębiorców Unikalna struktura Związku pozwala na szeroką współpracę firm w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu przy poszanowaniu różnorodności interesów związanych z wielkością, strukturą właścicielską, formą prawną oraz branżową przynależnością przedsiębiorstw. Od 1999 roku grono ZPPM powiększało się o podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Kilka lat temu do Związku zaczęły dołączać jednostki samorządu terytorialnego, dla których staliśmy się istotną platformą wdrażania projektów infrastrukturalnych i CSR-owych. Dziś Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza blisko 120 pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 36 000 pracowników.

Ogromnie cieszy nas ta konsolidacja KGHM, biznesu i samorządów. Łączy nas wspólny cel- pomyślność i rozwój Zagłębia Miedziowego i dobrostan jego mieszkańców. Mamy pewność, że razem możemy zdziałać więcej. Już realizowane działania np. na rzecz rodziny to potwierdzają – podkreśla Beata Staszków.

Pracodawcy cenią Związek za pracę w zakresie legislacji. Nasi przedstawiciele uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz powiatowych radach rynku pracy. Działamy również w organizacjach międzynarodowych takich jak: Międzynarodowa Organizacja Pracy, Euromines czy też Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej. Związek ma swoich reprezentantów w Komitecie Monitorującym RPO oraz Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, a także w Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. W ciągu roku eksperci Związku zajmują się dziesiątkami aktów prawa polskiego i europejskiego. Opiniują, prowadzą konsultacje, lobbują za rozwiązaniami najlepszymi dla przedsiębiorców. Trzymamy rękę na pulsie we wszelkich istotnych kwestiach prawnych, wierząc, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści gospodarcze. Tą wiedzą dzielimy się z naszymi firmami członkowskimi, wysyłając regularnie newsletter prawny i prosząc o ich uwagi i wątpliwości do przygotowywanych czy wdrażanych zmian w prawie.

Szczególnie w okresie pandemii, kiedy w błyskawicznym tempie rząd i parlament przyjmowali kolejne ustawy, rozporządzenia i zasady, które miały wesprzeć i ochronić nas wszystkich w tym trudnym czasie, bieżąca informacja o nowych regulacjach była dla pracodawców wiedzą fundamentalną – uważa Beata Staszków.

Ważną częścią działalności Związku jest wspieranie rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych managerów i pracowników firm członkowskich. Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, finansów oraz kompetencji miękkich itp. Rocznie organizujemy kilkanaście konferencji i seminariów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu wydobywczego, finansów oraz prawa. W ciągu 25 lat przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń, seminariów i konferencji, w których uczestniczyło tysiące osób.

Staramy się, aby tematyka spotkań zawsze była aktualna, potrzebna i przydatna a poziom szkoleń odpowiadał najwyższym standardom. Wysoka ocena uczestników potwierdza, że się nam to udaje – cieszy się Beata Staszków.

W jubileuszowym roku będziemy kontynuować wszystkie sprawdzone już formy działalności, m.in. już w styczniu rozpoczynamy IV edycję Programu Mentoringowego, świetnie rozwija się Akademia Mediacji, szykujemy wiele ciekawych i wartościowych szkoleń. Wierzymy w to, że będą się odbywać już w realnym, a nie on-linowym świecie. Rozmowa, wymiana doświadczeń, networking, współpraca firm jest bowiem niezwykle istotna w prowadzeniu biznesu.

Pandemia pokrzyżowała także nasze plany. Działalność musieliśmy przenieść do sieci i chociaż jest ona bardzo intensywna, to brakuje nam kontaktów bezpośrednich. Wiemy, że naszym pracodawcom też. Niestety nie odbędzie się tradycyjne Spotkanie Noworoczne. Żywię jednak wielką nadzieję, że pokonamy pandemię, wróci normalność i Gala 25-lecia Związku, którą planujemy na drugą połowę roku, odbędzie się bez przeszkód – mówi Beata Staszków.

Wszystkie informacje na temat Związku i naszej działalności znajdziecie na stronie internetowej www.pracodawcy.pl i profilach w mediach społecznościowych