Monitoring Legislacji Krajowej 01-06.06.2023

W okresie od 01 – 06.06.2023 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 38. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.
Przeprowadzono konsultacje 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.


Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 2. stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych (poziom krajowy i europejski).

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź: ocena Dyrektywy 2014/28/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, które zostało przesłane do Komisji Europejskiej.
  2. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (nr RD713 w Wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.